Kategoriarkiv: Övrigt

Nedräkningen har börjat – snart dags för slutkonferens!

Nytt program med tillskott i form av en digital utställning och en hälsning från moderatorn. Nedräkningen har börjat och slutkonferensen Dela Digga Halland sänds snart live! Du har väl redan bokat upp tillfället i kalendern?

Mycket har hänt sedan i maj när det ursprungliga tillfället för konferensen skulle ägt rum. En hel sommar har hänt och en uppsjö av digitala möten och social distansering. Projektet har fortsatt att förbereda och anpassa konferensen för att snart, den 26 november, bjuda in till projektets avslutning. Konferensen går under namnet Dela Digga Halland, där dialog, underhållning och inspiration står i fokus för att du som besökare ska få ut mycket som möjligt av projektets resultat. Du kanske har varit deltagare i projektet eller hört talas om Digga Halland, eller är du någon helt annan person med intresse för digitalisering av vård och omsorg. Oavsett vem du är så är du varmt välkommen att ta del av slutkonferensen och fira avslutningen med oss.

Här hittar du livesändningen

Slutkonferensen kommer livesändas från webbsidan där all information om konferensen finns samlad. Här kommer du också hitta till den digitala utställningen – olika digitala rum där du ges möjlighet att ta kontakt med representanter från kommunerna och Region Halland för att höra och ställa frågor om deras digitaliseringsarbete. Även den här informationen kommer finnas på webbsidan där livesändningen visas.
hh.se/diggahalland

Sneak peak – hälsning från moderator

Rebecca Sellergren kommer vara moderator för konferensen. Här bjuder hon på en sneak peak och hälsar er varmt välkomna.

Moderator Rebecca Sellergren hälsar välkommen till slutkonferensen.

Läs mer

Om konferensen: https://hh.se/samverkan/kompetensutveckling/digga-halland/dela-digga-halland.html
Skriv upp dig på nyhetsbrevet: https://hh.se/samverkan/kompetensutveckling/digga-halland/nyfiken-pa-projektets-resultat.html


Finalister i Lätt att sprida- priset 2020

Kungsbackas digitaliseringscoacher har arbetat med att fånga upp medarbetarnas idéer och prova nya lösningar i projektet, något de kallat för ”Minipiloter”. En av lösningarna har chans att vinna ett pris under innovationsveckan.

Med nyckelfria dörrar underlättas personalens arbetsuppgifter – en lösning som digitaliseringscoacherna arbetat fram i projektet,

Det är inom projektet Digga Halland som digitaliseringscoacherna har testat olika lösningar på problem inom ramen för ”Minipiloter”. En lösnings som testats är nyckelfria dörrar. Tidigare hade personalen svårt att komma igenom dörrar med händerna fulla, t.ex. in tvättrummet, men efter att en app installerades låses dörren upp och öppnas automatiskt. Nyttan som lösningen bidrar med är att arbetet underlättas, det blir bättre ergonomi, tidsbesparing och bättre basala hygien.

Nu har lösningen chansen att vinna ”Lätt att sprida- priset 2020” som utses under Innovationsveckan. In och rösta på Kungsbackas bidrag!

Läs mer

Rösta här: https://innovationsveckan.nu/latt-att-sprida-priset-2020-tavling/
Innovationsveckan: https://innovationsveckan.nu/

Vem digitaliserar vi för?

Den här veckan är det kampanjveckan ”Mitt Europa”. Veckan går ut på att uppmärksamma vad EU-medel går till samt skapa intresse för projekt som drivs i Europa med stöd av Europeiska unionen. I samarbete med Europa Direkt Halland har projektet tagit fram en kampanjfilm som belyser just nyttan med Digga Halland – att vi digitaliserar för din skull, för min skull och för kommande generationer.

Hur kan EU-medel bidra till att möta utmaningar och höja den digitala kompetensen bland personal inom vård- och omsorgssektorn i Halland? Projektet Digga Halland har arbetat med just det.

Vi pratar ofta om att vi digitaliserar för att effektivisera, för att minska på personal och för att spara pengar. För att spara tid, för att kontrollera och för att vi måste. Men egentligen behöver vi digitalisera för att vi kan och för att alla vi bryr oss om…

Filmen inleder med att nämna klassiska argument till varför vi digitaliserar. Argument som vi ofta använder utan att gå till botten med. Egentligen är drivkraften bakom digitalisering något annat – det handlar om möjligheter och omtanke. För att räcka till i framtiden är det inte bara ett måste att vi arbetar på nytta sätt och tar hjälp av digital teknik. Vi måste också förstå att vi gör det med avsikt att alla ska kunna få vård i framtiden. Kampanjfilmen visar vad vi istället fokuserar på när vi digitaliserar – människan.

Om filmen

Filmen är framtagen av Europa Direkt Halland i samarbete med partners, i syfte att belysa den EU-gemensamma kampanjen Mitt Europa som handlar om att synliggöra hur EU-finansierade projekt på olika sätt bidrar till utveckling.

Läs mer

Europa Direkt Halland
Om Digga Halland

Digitaliseringsambassadörer – ett framgångsrecept?

På Vitalis i augusti kommer digitaliseringscoacher och digitaliseringsombud att berätta om deras uppdrag i projektet Digga Halland. Frågan du kommer få besvarad är om projektet kan se att detta är ett framgångsrecept eller inte. Ta tillfället att lyssna på föreläsningen under Vitalis!

Ett smakprov på föreläsningen ”Digitaliseringsambassadörer- ett framgångsrecept?”.

Föreläsningen kommer visas digitalt under Vitalis den 26 augusti mellan 10.30-11.00.
Föreläsningen genomförs av Nina Pour och Pernilla Espling-Ek från Kungsbacka kommun samt Malin Karlsson och Jane Vild från Laholms kommun.

Vitalis är en e-hälsokonferens som arrangeras varje år och projektet Digga Halland har under projekttiden medverkat på olika vis för att sprida erfarenheter från, och kännedom om, projektet. Den här gången kommer projektdeltagarna att stå i rampljuset för att berätta deras historier och upplevelser av rollen som digitaliseringscoach/ombud.

För dig som inte har möjlighet att se föreläsningen på Vitalis så vill Digga Halland öppna upp för möjligheten att ändå ta del av framgångsreceptet. Vid intresse är du välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer: diggahalland@hh.se

Läs mer

Konferensprogram Vitalis: https://invitepeople.com/seminars/16961
Digga Halland på Vitalis 2019: http://blogg.hh.se/digga-halland/2019/05/22/digga-halland-pa-vitalis-2019/

Se föreläsningen

Fick du inte möjligheten att kolla på föreläsningen under Vitalis? Då ska du en ny chans! Nedan kan du se föreläsningen i sin helhet:

Föreläsning där digitaliseringscoacher och digitaliseringsombud liknande roller och uppdrag jämförs.


Digitala möten högt på agendan

Digga Hallands webbutbildning består av flera kapitel som går igenom grunderna inom digitalisering. Ett kapitel fokuserar på det digitala mötet, något som idag har blivit ett aktuellt ämne. I och med ökat distansarbete och besöksförbud på exempelvis äldreboenden så kan digitala lösningar hjälpa oss att hålla kontakten med anhöriga och kollegor.

Vi är vana vid att mötas fysiskt. Kunna läsa av ansiktsuttryck och gester i relation till rösten och budskap. Det blir annorlunda att mötas digitalt. När projektet skulle ta fram webbutbildningen framgick tydligt behov av att belysa hur man måste ta hänsyn till mjuka värden när vi digitaliserar. Ett fokus blev digitala möten. Men ingen kunde väl tro att utvecklingen från fysiska mötesformer till digitala, skulle ställas om så fort och i den hastighet som vi kan se idag.

Många aktiviteter i samhället sätter just nu digitala möten på agendan. Runt om i Halland kan vi se att behovet av att handskas med digitala möten aktualiseras och på olika sätt ökar i mängd.

Videosamtal på äldreboenden

I Falkenbergs kommun är det besöksförbud på äldreboenden, likt övriga delar av landet, vilket gör det svårt för anhöriga och deras närstående att hålla kontakten. Därför har Falkenberg nu skapat förutsättningar för kommunikation genom att erbjuda videosamtal mellan anhöriga och personerna på boenden. Först testades det på ett boende och när det fungerade bra så infördes möjligheten på fler ställen. Personalen har anammat möjligheten med digitala mötesformer och gör det nu möjligt för personer att hålla kontakten med varandra.

Ökad användning av digitala mötesverktyg

I Kungsbacka kommun visar statistik en ökad användning av plattformen Teams i samband med omställningen till distansarbete. Under 90 dagar har aktiviteten ökat med över 400 procent. I samband med den ökade användningen av digitala mötesverktyg har förvaltningen för individ- och familjeomsorg gått ut med tips till personalen att ta en extra titt på kapitel 5 i Digga Hallands webbutbildning. Syftet är att synliggöra vad det finns för material att ta del av för att öka kunskapen om hur digitala möten kan genomföras på ett bra sätt.

Hylte kommun utbildar i vett och etikett

Projektdeltagare i Hylte kommun har uttryckt behov av att lära sig ”vett och etikett” vid digitala möten. Medarbetare har insett att det inte är så lätt att ta in information från personen man möter digitalt och att det finns utmaningar att nå fram med omsorgen genom skärmen. En annan dimension är att det även kan vara utmanande att ha ett digitalt verktyg med i det fysiska samtalet och få till ett fungerande samspel. Därför har Hylte börjat kolla på en fördjupning i ämnet digitala möten, med fokus på uppträdande, beteende och metoder för att lyckas med mötet och kommunikationen.

I projektet Digga Halland har medarbetare inom vård och omsorg fått utbildning i digitala möten. I rådande situation får medarbetarna chansen att använda kunskapen om hur digitala möten kan användas i deras arbete.

Inkluderande möten

Att få till ett bra möte kräver inkluderande kommunikation. Det blir tydligt och viktigt att som alltid ta hänsyn till och inkludera alla personer i samtalet. I projektet Digga Halland har tillgänglighet och inkludering masserats in i webbutbildningens innehåll och genomsyrar kapitlet som handlar om digitala möten. Janicke Andersson, Jämställdhets- och tillgänglighetssamordnare i Digga Halland, menar att vi i den snabba omställningen till digitala mötesformer inte får glömma vikten av inkludering.

– I digitala möten är det minst lika viktigt att tänka på tillgängligheten och inkludering som vid fysiska möten. Fundera på vem som får komma till tals eller inte. Hur maktförhållandet styr den som säger något eller är tyst. Hur valmöjligheter skapas för den som inte kan höra samtalet men däremot se mötesdeltagarna. Struktur på samtalet är extra viktigt, så gör en tydlig agenda för att inkludera alla, säger Janicke Andersson.

På många sätt får processen som handlar om digitala möten påskjuts i projektet med anledning av den rådande utvecklingen av coronaviruset. Att mötas digitalt blir vanligare. Den snabba omställningen synliggör också utmaningarna med att ställa om digitalt. Projektet vill i dessa tider dela med sig av material från webbutbildningen för att hjälpa fler att förbereda, men även hålla ett digitalt möte.

Tips om hur du förbereder ett digitalt möte

Tips för dig som ska delta i ett digitalt möte

Läs mer

Videosamtal ska underlätta kontakten mellan anhöriga och äldre på äldreboenden

Projektet förlängs ett halvår

Digga Halland har beviljats en förlängning som innebär mer tid åt att arbeta med digitalisering inom vård och omsorg. Projektet skulle avslutats under sommarmånaderna, men tar nu sikte på ytterligare ett halvår med aktiviteter. Nytt slutdatum är satt till nästa år.

Medarbetare inom vård och omsorg i Halland får utbildning för att stärka sin digitala kompetens.

Digga Halland, som skulle ha avslutats i juli 2020, förlängs ytterligare sex månader för att möjliggöra att den digitala kompetensen hos vård- och omsorgspersonal i Halland stärks ytterligare. I praktiken innebär det bland annat att fler medarbetare kan göra Digga Hallands webbutbildning. Genom en förlängd satsning kan arbetet fortsätta med att involvera medarbetarna och göra dem delaktiga i den digitala utvecklingen. Likaså ges möjlighet att ta vara på alla kunskaper och erfarenheter som hittills har genererats under projektet, så att nya arbetssätt, metoder och digitala lösningar kan implementeras i ordinarie verksamhet.

– Det är väldigt glädjande besked om förlängd projekttid. Det ger oss möjlighet att arbeta vidare med Digga Hallands resultat och omsätta resultat i handlingsplaner för mer långsiktig effekt. Jag ser också stor potential och utrymme för oss att ta vara på medarbetarnas entusiasm och vilja till förbättringar inom vård och omsorg. Vi kan se en stor förändringsvilja bland personalen att arbeta med digitalisering, säger Lena German Millberg, projektledare.

Tre fokusområden

Flera tusentals medarbetare har gjort webbutbildningen. Det finns mycket material att fördjupa sig i och ta vara på utifrån de aktiviteter som genomförts i projektet. Det är ett av fokusområdena inför höstens förlängning då projektet ska diskutera och planera vidare hur materialet från webbutbildningen bland annat ska kunna användas för att uppnå större måluppfyllelse.

Grupper som inte var planerade att göra webbutbildningen får nu chansen att göra den. Webbutbildningen ska öppnas upp för fler under förlängningen, däribland nyanställd personal, timvikarier och andra personalgrupper som får möjligheten att göra utbildningen som behandlar digitaliseringens grunder.

Tredje fokusområdet i förlängningen handlar om hållbar implementering. Hur ska projektets goda resultat leva vidare och bli en del av den ordinarie verksamheten? Det ska bearbetas i projektet och generera konkreta aktiviteter för att komma åt en efterlevnad av resultat som skapats i Digga Halland.

Läs mer

Nyhet: Mer tid åt digitalisering

Projektvåren som påverkas av coronaviruset

Mitt uppe i en intensiv vår, med många utbildningar och events upptill slutspurt inför avrundning av projektet, så drabbades världen av coronapandemin. Den rådande utvecklingen av coronaviruset (covid-19) påverkar i hög grad de aktiviteter som är planerade i projektet Digga Halland.

Våra samverkansparter har just nu en ansträngd situation i sin ordinarie verksamhet och kan därför inte prioritera projektet. Det innebär att projektet inte når ut med sina aktiviteter till medarbetarna inom vård och omsorg, och vissa processer måste alltså anpassas därefter. Högskolan i Halmstad har beslutat att skjuta upp projektets två större planerade evenemang under våren (informationssäkerhetseventet den 2 april och Digga Hallands spridningskonferens den 14 maj) med ambitionen att istället genomföra dem till hösten 2020.

– Det gäller att blicka framåt. Vi vet inte när vi kan samlas igen men som tur är har vi i projektet övat oss på att mötas och arbeta mer digitalt. För oss innebär det rent praktiskt att mycket att resultatredovisning och planering kring projektavslut påbörjas redan nu, och aktiviteter för personalen förläggs till hösten 2020 istället, säger Lena German Millberg, projektledare.

Besöksförbud på äldreboende och personalbrist i kristider gör att personal som är med i projektet behöver prioritera om arbetsuppgifter. Glädjande är dock att personerna som ytterst driver på projektets genomförande i kommunerna och regionen har möjlighet att fortsätta med projektet, om än med reducerad hastighet och intensitet.

– Den här krisen uppmuntrar oss att delta i fler digitala sammanhang. Vi kan se att projektets aktualitet ökar i samband med att arbete sker mer på distans och ämnet digitalisering diskuteras oftare och mer, kommenterar Lena German Millberg.

Läs mer
Läs mer på projektets webbplats.

Seniormässa i Varberg

Under onsdagen den 26 februari fanns Digga Halland med på Varbergs seniormässa för att möta besökare och prata om digitalisering av vård och omsorg. På plats tillsammans med Varbergs kommun och Hälsoteknikcentrum Halland arrangerades en aktivitet med Virtual Reality (VR)- glasögon, där Digga Halland berättade om utbildningen som personalen får för att kunna möta framtidens digitala teknik.

Carl-Elliot Rosander, vårdbiträde i Falkenbergs kommun, ställer in VR-inställningarna.

Det var många som lockades av att testa VR när en efter en trillade in i montern för att sätta sig i stolen och ta på sig glasögonen. Vissa besökare valde att åka helikopter över savannen, andra ställde sig inför ett vattenfall och såg vattnet försvinna över branten framför deras fötter. I dialog om tekniken blev det naturligt att prata om förändrade krav hos medarbetarna när deras arbete påverkas av vad människor, som är i behov av vård och omsorg, vill ha och efterfrågar.

Besökare provar VR i montern.

Besökarna som testade VR var väldigt positiva till tekniken och att få prova upplevelsen. I montern sköttes aktiviteten av ett par medarbetare från Falkenbergs kommun, som efter en Temadagen i höstas fick upp intresset för att utforska hur VR kan användas i verksamheter inom omsorgen. Mikaela Forss och Carl-Elliot Rosander är medarbetarna som på mässan var behjälpliga med att sätta igång VR-aktiviteten och passa in glasögonen på besökarna. Mikaela och Carl-Elliot är båda väldigt positiva till att använda VR i sitt yrke och beskriver att de bemöts av många positiva reaktioner när deras kunder provar tekniken.

” De äldre kan vara lite skeptiska till att testa i början, men det brukar sluta med att de inte vill att vi ska gå därifrån eller avsluta aktiviteten. Det är väldigt givande att se deras reaktioner och hur de lever upp när de får uppleva nya saker med hjälp av tekniken.”

Carl-Elliot Rosander, vårdbiträde Falkenbergs kommun
Carl-Elliot Rosander och Michaela Forss sköter VR-aktiviteten i montern.

Carl-Elliot berättar att idéen att testa VR uppkom efter en Temadag när Daniel Kemppi, VR-pedagog, berättade om hur han använde VR i sin profession och det fick PIO i Falkenberg att testa det i verksamheterna. Carl-Elliot som jobbar som vårdbiträde fick därför uppgiften tillsammans med Michaela (undersköterska) att börja testa tekniken och använda det som ett redskap inom hemtjänsten för stimulering hos de äldre.

”Det är jättekul att jobba med VR. När PIO frågade om jag ville göra det var jag absolut på! Att dessutom få vara här på mässan och visa hur VR fungerar är varierande och kul.”

Carl-Elliot Rosander, vårdbiträde Falkenbergs kommun

Läs mer
Temadagen i Falkenberg
Seniormässan 2020, Varbergs kommun

Har den digitala mognaden påverkats i Halland?

För ett år sedan skickades en enkät ut i projektet Digga Halland med syfte att undersöka den digitala mognaden inom vård och omsorg i Halland. I samband med att de flesta aktiviteterna nu genomförts i projektet, så är det dags att följa upp hur och om något har förändrats. Enkäten skickas ut till flera tusentals medarbetare inom vård och omsorg i Halland.

Medarbetaren får svara på frågor som handlar om deras erfarenhet och kunskap om att använda sig av digitala verktyg/tjänster/hjälpmedel. Frågor gällande delaktighet och förutsättningar är också något som följs upp. Resultat från uppföljningsenkäten kommer analyseras och reflektioner kommer göras utifrån om projektets insatser har haft någon inverkan på medarbetarnas digitala kompetens. Förhoppningen och målet med projektet är såklart att satsningarna ska ha gjort skillnad och drivit den digitala utvecklingen inom vård och omsorg framåt.

Vill du få veta resultatet?
Då ska du skriva upp dig på ett utskick av projektets resultatbrev. Där kommer du få presenterat delar av projektets resultat med hänvisning till vidare läsning.
Klicka här för att få utskicket.

Läs mer:

Hur ser den digitala mognaden ut i Halland?

Här kan du följa vår resa!

Välkommen till Digga Hallands blogg! Den här bloggen drevs av projektet Digga Halland under åren 2018 till och med januari 2021. Här kan du som besökare få inblick i projektets aktiviteter, bekanta dig med deltagare som var med i projektet, och lära känna några av Hallands drivkrafter som arbetat för att skapa förutsättningar för vård- och omsorg att digitaliseras. Vi hoppas du har nytta av våra inlägg och välkomnar dig som ny eller trogen besökare till projektets blogg!

Vad vill du veta mer om?

Det har hänt väldigt mycket i Digga Halland och därför vill vi hjälpa dig att hitta rätt. Här kan du se olika aktiviteter som har pågått i projektet och sortera innehållet efter kategori. Klicka på kategorierna för att få upp relevant flöde på bloggen.

Aktiviteter

Utbildningar, konferenser och olika tillfällen att testa digital teknik är några exempel på det du hittar under ”aktiviteter”. Här kan du ta del av allt fantastiskt som händer i projektet.

Lärprocesser

Vi har alla olika vägar mot samma mål. Med lärprocessfilmerna följer projektet olika lokala insatser med filmer och fångar processen och utvecklingen av projektet i varje kommun/region. Lärprocessfilmerna tas fram i samarbete med studenter på Högskolan i Halmstad.

Månadens medarbetare

Månadens medarbetare är en serie som går ut på att uppmärksamma medarbetare och projektdeltagare som bidragit med inspiration, energi och engagemang att utveckla och digitalisera verksamheten.

Övrigt

Projektspecifika händelser som vi har delat och berättat om. Här hittar du uppdateringar från projektmöten till aktiviteter där vi medverkat på mässor och konferenser.