månadsarkiv: november 2018

Webbutbildningens startskott!

Hur ska webbutbildningen se ut och vad ska deltagarna utbildas i?
Det är stora frågor som fortfarande lever och tar sin form- men vi är på god väg!

Under oktober månad tecknade projektet avtal med det företaget som ska ta fram plattformen för webbutbildningen. Vi ser fram emot att få arbeta vidare med Andreas på StageIT för framtagandet av webbutbildningen. Redan vid första mötet kom vi in på relevansen och betydelsen av att ta fram en bra utbildning som inspirerar och motiverar medarbetarna inom vård och omsorg att göra utbildningen. Det finns ingen brist på kreativitet vilket bårdar gott!

Färsk bild precis efter signerat avtal! På bild ser ni projektgruppens representanter och Andreas från StageIT.

 

Arbetet kring att ta fram strukturen för innehållet har fortsatt under hösten där vi bland annat har genomfört en heldags workshop med representanter från alla samverkanskommuner och regionen. På plats fanns undersköterskor, utvecklingsledare, delprojektledare i Digga Halland och enhetschefer. Variationen på olika befattningar och personer utgjorde en dynamisk grupp där idéer växte, erfarenheter byttes och kunskap delades. Efter en mycket lyckad workshop är vi på god väg att ha strukturen färdig för oss!

 

Målet med dagen och workshopen var att komma överens om vad webbutbildningen skulle innehålla och vad projektets målgrupp behöver utbildas i genom en webbutbildning. Hela 7000 personer ska göra webbutbildningen under nästa år och inpå år 2020. Innan diskussionerna släpptes lösa i skyskrapans högsta våning ramade Maria Mangfors Hallberg in dagens kommande diskussioner och övningar genom att belysa projektets deltagare som ska göra utbildningen:

”Jag vill rama in våra kommande workshops-övningar genom att påminna er om vem som är kunden; dessa 7000 medarbetare som ska genomföra webbutbildningen. De är undersköterskor, kirurger eller biståndshandläggare och har olika nära till den direkta vård- eller omsorgen. De arbetar på en vårdcentral eller är ambulerande personal. Det jag vill poängtera är att vi ska ta fram en utbildning som är relevant för 7000 personer. Medarbetarna ger oss en stor spännvidd att beakta”.
– Maria Mangfors Hallberg

Mitt uppe i pusselläggande – Maria Mangfors Hallberg, Andréas Silfverberg och David Lönn.

Nu fortsätter arbetet kring den webbutbildning som vård- och omsorgspersonalen ska genomgå.

 

 

 

Kungsbackas digitaliseringscoacher

Det är glada skratt och mycket förväntan i luften i rummet av digitaliseringscoacher som idag samlats på Högskolan i Halmstad för att för andra dagen diskutera sitt uppdrag och rollen som digitaliseringscoach. Idag är de här för att få en dragning om projektet Digga Halland och även för att höra och diskutera vikten av jämställdhet, tillgänglighet och lika behandling i projektet.

Kungsbackas digitaliseringscoacher

Tolv digitaliseringscoacher från Vård- och omsorgsförvaltningen i Kungsbacka kommun har alla anmält sitt intresse att få vara just digitaliseringscoacher på sin arbetsplats. De har 10% av sin tjänst avsatt för detta uppdrag och är utsedda av sina chefer att bära just den här rollen i förvaltningen. Vad är det de ska göra? Det vet de inte riktigt än, men vad de vet är att de har uppdraget att guida andra kollegor i den digitaliseringsprocess som pågår.

Gruppen är enig om att man pratar om digitalisering överallt och idag ligger förvänta på att förstå mer om vad uppdraget  kommer innebära, och att diskutera hur de ska arbeta med verksamheterna  i den digitala utveckling som sker. De har också ett intresse av att utvecklas själva som individer och ser hur detta kommer vara kompetensutvecklande för dem i deras ordinarie yrkesroll.

När diskussionerna släpps lös i gruppen pratar coacherna om förutsättningar att möta behov och kunskap, men också hur man för in detta i verksamheten. Två av deltagarna som är på plats idag är Pontus Anderius och Pernilla Boraie.

– Det är andra gången idag som vi pratar om Digga Halland och vår roll i projektet. Tidigare har vi fått höra om och pratat om projektet på ett möte, men idag kommer vi nog att prata om det mer ingående, berättar Pontus Anderius.

Pontus Anderius

– Jag har förväntning på att vi få veta vad vår roll som digitaliseringscoach innebär och vad vi har för uppdrag, säger Pernilla Boraie.

Pernilla Boraie

Gruppen av digitaliseringscoacher har tidigare inte träffat varandra, då de kommer från spridda verksamheter i Kungsbacka kommun. Om det inte vore för projektet skulle de inte träffats och fått chansen att prata mellan varandra om förutsättningarna att arbeta med digitaliseringen på deras arbetsplatser. Diskussionerna är många och gruppen pratar mycket om förutsättningarna och vikten att verkligen anta förändringen med vad digitaliseringen medför och innebär.

Idag är startskottet får en process som kommer pågå i två år. Efter två år hoppas Pernilla och Pontus på att de kommer blicka tillbaka på sin tid som digitaliseringscoach så här:

– Jag hoppas kunna sitta här igen och berätta hur mycket projektet har gett och bidragit med. Jag vill kunna säga att jag har utvecklat min kompetens och även fått mina medarbetare att göra samma resa, säger Pontus Anderius.

– Jag hoppas på att vi har fått till mer samarbete och att vi har implementerat något digitalt verktyg på min egna och andra arbetsplatser med positivt resultat, avslutar Pernilla Boraie.

Vill du veta mer?
Se en film om digitaliseringscoacherna i Kungsbacka kommun

 

Öppet hus hos Digga Halland

Hur får vi personalen på Högskolan att veta vad Digga Halland är?
Hur skapar vi nyfikenhet och bjuder in till dialog?
Via Öppet hus såklart!

Den 9 november öppnade projektgruppen upp dörrarna för att bjuda in Högskolans personal till dialog gällande projektets uppstart och introduktion till den just påbörjade resan. Detta i anslutning till att projektet gick in i nästa projektfas (läs mer här). Att prata om projektet internt på Högskolan ger möjligheter att knyta ihop utbildning och forskning till ytterligare samhällsrelevans och nytta.

Till Öppet hus kom runt trettio personer från Högskolans olika verksamheter och lyssnade till vår presentation av projektet. Flera deltog även i de andra aktiviteter som styrdes upp såsom filmvisning från föregångsprojektet HiCube Kompetenta vården och ”orientering av Digga Hallands framtida resa”. Besökarna fick själva bidra med sina tankar kring hur projektets resa kommer ta form och vilka som kommer delta i projektet. I korridoren fick deltagarna orientera sig genom projektets resa som illustrerades på papper, där besökarna fick fylla i ord som saknades i meningar som inte var avslutade. Under besöket skapades en fiktiv berättelse om sjuksköterskan Susanne Sturesson och hennes påbörjade resa i projektet.

Digga Hallands Öppet hus blev lyckat och många goda kontakter knöts, utmaningar diskuterades och möjligheter engagerade besökarna. Framför allt fick vi chansen att internt berätta om detta häftiga projekt som precis tagit fart i Halland!

Fiktiv berättelse om sjuksköterskan Susanne Sturessons påbörjade resan i Digga Halland som besökarna på Öppet hus var med och tog fram.

 

 

Här kan du följa vår resa!

Välkommen till Digga Hallands blogg!

Här kan du följa projektet under två års tid när vi ska kompetensutveckla vård- och omsorgspersonalen inom området digitalisering. Här kommer du få inblick i projektets aktiviteter, möta några av de deltagare som kommer vara med i projektet, samt bekanta dig med många av Hallands drivkrafter som arbetar för att skapa förutsättningarna för vård- och omsorg att digitaliseras. Vi hoppas du vill vara med på vår resa och välkomnar dig som ny eller trogen besökare till vår blogg!