Författararkiv: Petra Lindström

Finalister i Lätt att sprida- priset 2020

Kungsbackas digitaliseringscoacher har arbetat med att fånga upp medarbetarnas idéer och prova nya lösningar i projektet, något de kallat för ”Minipiloter”. En av lösningarna har chans att vinna ett pris under innovationsveckan.

Med nyckelfria dörrar underlättas personalens arbetsuppgifter – en lösning som digitaliseringscoacherna arbetat fram i projektet,

Det är inom projektet Digga Halland som digitaliseringscoacherna har testat olika lösningar på problem inom ramen för ”Minipiloter”. En lösnings som testats är nyckelfria dörrar. Tidigare hade personalen svårt att komma igenom dörrar med händerna fulla, t.ex. in tvättrummet, men efter att en app installerades låses dörren upp och öppnas automatiskt. Nyttan som lösningen bidrar med är att arbetet underlättas, det blir bättre ergonomi, tidsbesparing och bättre basala hygien.

Nu har lösningen chansen att vinna ”Lätt att sprida- priset 2020” som utses under Innovationsveckan. In och rösta på Kungsbackas bidrag!

Läs mer

Rösta här: https://innovationsveckan.nu/latt-att-sprida-priset-2020-tavling/
Innovationsveckan: https://innovationsveckan.nu/

Vem digitaliserar vi för?

Den här veckan är det kampanjveckan ”Mitt Europa”. Veckan går ut på att uppmärksamma vad EU-medel går till samt skapa intresse för projekt som drivs i Europa med stöd av Europeiska unionen. I samarbete med Europa Direkt Halland har projektet tagit fram en kampanjfilm som belyser just nyttan med Digga Halland – att vi digitaliserar för din skull, för min skull och för kommande generationer.

Hur kan EU-medel bidra till att möta utmaningar och höja den digitala kompetensen bland personal inom vård- och omsorgssektorn i Halland? Projektet Digga Halland har arbetat med just det.

Vi pratar ofta om att vi digitaliserar för att effektivisera, för att minska på personal och för att spara pengar. För att spara tid, för att kontrollera och för att vi måste. Men egentligen behöver vi digitalisera för att vi kan och för att alla vi bryr oss om…

Filmen inleder med att nämna klassiska argument till varför vi digitaliserar. Argument som vi ofta använder utan att gå till botten med. Egentligen är drivkraften bakom digitalisering något annat – det handlar om möjligheter och omtanke. För att räcka till i framtiden är det inte bara ett måste att vi arbetar på nytta sätt och tar hjälp av digital teknik. Vi måste också förstå att vi gör det med avsikt att alla ska kunna få vård i framtiden. Kampanjfilmen visar vad vi istället fokuserar på när vi digitaliserar – människan.

Om filmen

Filmen är framtagen av Europa Direkt Halland i samarbete med partners, i syfte att belysa den EU-gemensamma kampanjen Mitt Europa som handlar om att synliggöra hur EU-finansierade projekt på olika sätt bidrar till utveckling.

Läs mer

Europa Direkt Halland
Om Digga Halland

Digitaliseringsambassadörer – ett framgångsrecept?

På Vitalis i augusti kommer digitaliseringscoacher och digitaliseringsombud att berätta om deras uppdrag i projektet Digga Halland. Frågan du kommer få besvarad är om projektet kan se att detta är ett framgångsrecept eller inte. Ta tillfället att lyssna på föreläsningen under Vitalis!

Ett smakprov på föreläsningen ”Digitaliseringsambassadörer- ett framgångsrecept?”.

Föreläsningen kommer visas digitalt under Vitalis den 26 augusti mellan 10.30-11.00.
Föreläsningen genomförs av Nina Pour och Pernilla Espling-Ek från Kungsbacka kommun samt Malin Karlsson och Jane Vild från Laholms kommun.

Vitalis är en e-hälsokonferens som arrangeras varje år och projektet Digga Halland har under projekttiden medverkat på olika vis för att sprida erfarenheter från, och kännedom om, projektet. Den här gången kommer projektdeltagarna att stå i rampljuset för att berätta deras historier och upplevelser av rollen som digitaliseringscoach/ombud.

För dig som inte har möjlighet att se föreläsningen på Vitalis så vill Digga Halland öppna upp för möjligheten att ändå ta del av framgångsreceptet. Vid intresse är du välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer: diggahalland@hh.se

Läs mer

Konferensprogram Vitalis: https://invitepeople.com/seminars/16961
Digga Halland på Vitalis 2019: http://blogg.hh.se/digga-halland/2019/05/22/digga-halland-pa-vitalis-2019/

Se föreläsningen

Fick du inte möjligheten att kolla på föreläsningen under Vitalis? Då ska du en ny chans! Nedan kan du se föreläsningen i sin helhet:

Föreläsning där digitaliseringscoacher och digitaliseringsombud liknande roller och uppdrag jämförs.


Med lite humor skildras synen på digitalisering

Kungsbacka kommun skulle i höstas förbereda digitaliseringscoacherna inför arbetsplatsbesök och diskuterade då hur de skulle kunna bemöta olika gruppers attityder och inställningar till digitalisering. Det ledde fram till att Kungsbacka tog fram tre olika filmer om digitalisering. Med humor och glimten i ögat var det dags att skapa igenkänning hos skådespelarna Jenny och Jonas och prata om verklighetsbaserade situationer som många av oss kan känna igen. Möt Jenny och Jonas!

Har alla nytta av digitalisering?

För många av oss kan digitala system, dokumentation och administration leda till att uppgifterna upplevs fler och krångliga. Det är inte lätt att gå ur tunnelseendet och se till helheten. Som Jenny och Jonas diskuterar i filmen ”Har du nytta av IT i ditt arbete” diskuteras många kära exempel från verksamheter, såsom ”semesterpärmen” som blivit digital och om dokumentationen som ska göras efter besök hos varje kund.

Film där Jenny och Jonas diskuterar nyttan med digitaliseringen.

Är digitaliseringen en del av ditt uppdrag?

Ja eller nej? Jenny och Jonas ger två olika svar på samma fråga. Men vem har egentligen rätt? Är digitalisering en egen sak eller något som ligger i det som redan görs? Gemensamma arbetssätt är nyckeln till ett bra samarbete. De finns fortfarande kollegor som har egna system fastän man försöker utveckla system som kan delas och användas av alla. Hör hur Jenny och Jonas diskuterar kring egna och gemensamma system och hur smidigt det är att ta upp GPS:en för att hitta hem till rätt person.

Jenny och Jonas ifrågasätter om digitalisering är en del av deras uppdrag.

Digital social kompetens

Vad innebär det? Det finns nog olika syn på vad digital social kompetens innebär. Handlar det om hur social man är i mötet med kund när digitala verktyg är en del av arbetet? Eller är det hur man uppträder digitalt på sociala medier exempelvis? Jenny och Jonas hamnar i intressanta och utmanande diskussioner och där Jonas uttrycker en viss misstro till digitala system. Finns systemen till för oss eller är vi till för systemen? Jonas lyfter att systemen kanske är till för att kontrollera snarare än att förenkla och underlätta. Men är det verkligen sant? Se filmen och fundera kring hur du själv ser på saken.

Film där Jenny och Jonas pratar om digital social kompetens.

Vem är du av Jenny och Jonas? Och känner du igen en kollega som oftast bär de andra skorna? Diskutera gärna ihop om hur ni kan ha olika uppfattningar om samma sak och försök att sätt er in i varandras situation. Det kommer garanterat bli ett intressant samtal och ett värdefullt utbyte!

Läs mer

Digitaliseringscoacherna förbereder besök
Om Kungsbackas delprojekt

Digitalisering för alla

I projektet arbetas det aktivt med inkludering och icke-diskriminering. I vissa fall har det varit svårt att konkret arbeta med frågorna i förhållande till digitaliseringsarbetet. Att applicera perspektiven i alla processer och aktiviteter är något som kräver övning. Digga Halland har därför tagit fram en guide som kan användas för att konkretisera perspektiven och aktivt arbeta med frågorna i relation till digitalisering.

Guiden ”Digitalisering för alla” kan användas som verktyg för att aktivt arbeta med tillgänglighet- och ickediskrimineringsfrågor i relation till digitalisering.

Guide för inkludering

Fysiska funktioner, språk, kön och etnicitet får betydelse i relation till den miljö som individer befinner sig i. Miljön och tekniken kan i sig vara medvetet eller omedvetet kodat och format och därmed skapa orättvisor. Att aktivt synliggöra normer och rådande former är därför viktigt och ett steg i rätt riktning att motverka diskriminering och minska orättvisor. I guiden beskrivs tre steg som aktivt kan användas och arbetas med för att skapa en digitalisering för alla.

Steg 1 – Synliggöra

Det första steget går ut på att synliggöra nuläget och reflektera kring frågorna:
Hur ser läget ut idag? Vad ska åtgärdas? Som ett första steg kan man också börja med att ta fram eller titta på statistik som synliggör eventuella orättvisor utifrån diskrimineringsgrunderna.

Steg 2 – Förbättra

Ett andra steg är att formulera önskad förbättring. Vilka mål har ni? Vilka medel kan ni använda er av för att uppnå målen? Är målen inkluderande och icke-diskriminerande?

Steg 3 – Omvandla

Sista steget handlar om att fundera på vad som händer när arbetssätt omvandlas till digitala och ställa sig frågorna: Hur kan arbetet med digitalisering påverkas av utgångspunkter som kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsvariation? Omvandlas förhållanden när arbetssätt blir digitala?

Exempel från projektet

I guiden presenteras några exempel på situationer som skapat reflektioner kring tillgänglighet, inkludering och icke-diskriminering i Digga Halland. Några nedslag från projektet ges som exempel för diskussion. Hur projektet arbetade med tillgänglighet gällande webbutbildningen är ett exempel som lyfts.

Dela är att visa omtanke!

Projektet delar gärna med sig av guiden till andra organisationer och verksamheter som vill använda vårt material för att aktivt arbeta med dessa frågor i relation till digitalisering. Om intresse finns att ta del av guiden ”Digitalisering för alla” så kontakta oss på: diggahalland@hh.se

Månadens medarbetare maj

Varje månad uppmärksammas en medarbetare inom vård och omsorg lite extra. Personen som utses till månadens medarbetare har varit aktiv i olika aktiviteter i projektet och inspirerar sina medarbetare till att utvecklas. Medarbetaren för maj heter Nina Pour!

Nina syns i många projektsammanhang. Hon utmanar sig själv genom att medverka på E-hälsokonferensen Vitalis, ställer upp på att berätta om digitaliseringscoacherna inför andra liknande projekt och tar på sig att bli intervjuad av media. Nina är dessutom en sann inspiratör som genom ett leende och ständigt positiv inställning till utveckling, bemöter alla i projektet med värme.

Grattis Nina och tack för dina goda insatser!

Nina Pour arbetar som metodutvecklare i Kungsbacka kommun.

Månadens medarbetare april

Varje månad uppmärksammas en medarbetare inom vård och omsorg lite extra. Personen som utses till månadens medarbetare har varit aktiv i olika aktiviteter i projektet och inspirerar sina medarbetare till att utvecklas. Medarbetaren för april heter Pernilla Boraie!

Pernilla hade hand om Kungsbackas gemensamma Instagramkonto en hel vecka i april, där hon delade med sig av sin vardag som nattpersonal och digitaliseringscoach för andra. Hon utmanar alltid sig själv och har en vilja att ständigt utvecklas! Dessutom har Pernilla på många vis ställt upp i projektet och pratat om sin resa. Pernilla var den första coachen som intervjuades och som hängt med hela projekttiden.

Grattis Pernilla och tack för dina goda insatser!

Pernilla Boraie arbetar som undersköterska i Kungsbacka kommun.

Digitala möten högt på agendan

Digga Hallands webbutbildning består av flera kapitel som går igenom grunderna inom digitalisering. Ett kapitel fokuserar på det digitala mötet, något som idag har blivit ett aktuellt ämne. I och med ökat distansarbete och besöksförbud på exempelvis äldreboenden så kan digitala lösningar hjälpa oss att hålla kontakten med anhöriga och kollegor.

Vi är vana vid att mötas fysiskt. Kunna läsa av ansiktsuttryck och gester i relation till rösten och budskap. Det blir annorlunda att mötas digitalt. När projektet skulle ta fram webbutbildningen framgick tydligt behov av att belysa hur man måste ta hänsyn till mjuka värden när vi digitaliserar. Ett fokus blev digitala möten. Men ingen kunde väl tro att utvecklingen från fysiska mötesformer till digitala, skulle ställas om så fort och i den hastighet som vi kan se idag.

Många aktiviteter i samhället sätter just nu digitala möten på agendan. Runt om i Halland kan vi se att behovet av att handskas med digitala möten aktualiseras och på olika sätt ökar i mängd.

Videosamtal på äldreboenden

I Falkenbergs kommun är det besöksförbud på äldreboenden, likt övriga delar av landet, vilket gör det svårt för anhöriga och deras närstående att hålla kontakten. Därför har Falkenberg nu skapat förutsättningar för kommunikation genom att erbjuda videosamtal mellan anhöriga och personerna på boenden. Först testades det på ett boende och när det fungerade bra så infördes möjligheten på fler ställen. Personalen har anammat möjligheten med digitala mötesformer och gör det nu möjligt för personer att hålla kontakten med varandra.

Ökad användning av digitala mötesverktyg

I Kungsbacka kommun visar statistik en ökad användning av plattformen Teams i samband med omställningen till distansarbete. Under 90 dagar har aktiviteten ökat med över 400 procent. I samband med den ökade användningen av digitala mötesverktyg har förvaltningen för individ- och familjeomsorg gått ut med tips till personalen att ta en extra titt på kapitel 5 i Digga Hallands webbutbildning. Syftet är att synliggöra vad det finns för material att ta del av för att öka kunskapen om hur digitala möten kan genomföras på ett bra sätt.

Hylte kommun utbildar i vett och etikett

Projektdeltagare i Hylte kommun har uttryckt behov av att lära sig ”vett och etikett” vid digitala möten. Medarbetare har insett att det inte är så lätt att ta in information från personen man möter digitalt och att det finns utmaningar att nå fram med omsorgen genom skärmen. En annan dimension är att det även kan vara utmanande att ha ett digitalt verktyg med i det fysiska samtalet och få till ett fungerande samspel. Därför har Hylte börjat kolla på en fördjupning i ämnet digitala möten, med fokus på uppträdande, beteende och metoder för att lyckas med mötet och kommunikationen.

I projektet Digga Halland har medarbetare inom vård och omsorg fått utbildning i digitala möten. I rådande situation får medarbetarna chansen att använda kunskapen om hur digitala möten kan användas i deras arbete.

Inkluderande möten

Att få till ett bra möte kräver inkluderande kommunikation. Det blir tydligt och viktigt att som alltid ta hänsyn till och inkludera alla personer i samtalet. I projektet Digga Halland har tillgänglighet och inkludering masserats in i webbutbildningens innehåll och genomsyrar kapitlet som handlar om digitala möten. Janicke Andersson, Jämställdhets- och tillgänglighetssamordnare i Digga Halland, menar att vi i den snabba omställningen till digitala mötesformer inte får glömma vikten av inkludering.

– I digitala möten är det minst lika viktigt att tänka på tillgängligheten och inkludering som vid fysiska möten. Fundera på vem som får komma till tals eller inte. Hur maktförhållandet styr den som säger något eller är tyst. Hur valmöjligheter skapas för den som inte kan höra samtalet men däremot se mötesdeltagarna. Struktur på samtalet är extra viktigt, så gör en tydlig agenda för att inkludera alla, säger Janicke Andersson.

På många sätt får processen som handlar om digitala möten påskjuts i projektet med anledning av den rådande utvecklingen av coronaviruset. Att mötas digitalt blir vanligare. Den snabba omställningen synliggör också utmaningarna med att ställa om digitalt. Projektet vill i dessa tider dela med sig av material från webbutbildningen för att hjälpa fler att förbereda, men även hålla ett digitalt möte.

Tips om hur du förbereder ett digitalt möte

Tips för dig som ska delta i ett digitalt möte

Läs mer

Videosamtal ska underlätta kontakten mellan anhöriga och äldre på äldreboenden

Månadens medarbetare mars

Varje månad uppmärksammas en medarbetare inom vård och omsorg lite extra. Personen som utses till månadens medarbetare har varit aktiv i olika aktiviteter i projektet och inspirerar sina medarbetare till att utvecklas. Medarbetaren för mars heter Malin Karlsson!

Malin inspirerar andra genom att dela med sig av sina upplevelser och lärdomar av digitaliseringsarbetet. Hon försöker med positiv anda att driva förändringen framåt. Som ett steg i sin personliga utveckling har hon frivilligt ställt upp att medverka på Vitalis till hösten och representera Digga Halland. Med sin medverkan i förberedelser och samtal med gruppen bidrar hon med kunskap och inspiration. Hon låter ingenting komma emellan, vare sig ett långt nattpass eller barnpassning.

Grattis Malin och tack för dina goda insatser!

Malin Karlsson arbetar som undersköterska i Laholms kommun.

Länken mellan digitalisering och medarbetarna

I Kungsbacka beskriver digitaliseringscoacherna sig själva som länken mellan digitalisering och medarbetarna. Coacherna är ett stöd och ska främja relationen till begreppet och utvecklingen.

I Kungsbacka har man utsett tio digitaliseringscoacher inom vård- och omsorgsförvaltningen som tillsammans ska inspirera, utbilda och hjälpa andra kollegor att utveckla sin digitala kompetens. I coachernas uppdrag ingår att prata om digitalisering i förvaltningen i samband med arbetsplatsträffar och även genomföra olika minipiloter, det vill säga tester där tekniska lösningar utvecklas och testas. Digitaliseringscoacherna tar även hand om idéer och stöttar kollegor i att utveckla mer digitala arbetssätt.

Anledningen till att Kungsbacka kommun valde att satsa på digitaliseringscoacher kommer av insikten att de behöver bli bättre på att omhänderta medarbetarnas idéer och beskriva nyttan med digitalisering. Personliga tränare fast i kontexten digitalisering blev något att sträva mot, där kommunen valde att införa digitaliseringscoacher i projektet.

Läs mer
Om Kungsbackas delprojekt
Kungsbacka kommun, film 1