Vett och etikett när vård och omsorg digitaliseras

Etiska diskussioner uppstår ofta inom vård och omsorg och det är inget nytt. När verksamheten digitaliseras ställs medarbetarna dock inför nya utmaningar och diskussioner om integritet, människovärde och självbestämmande. Situationer som alla kanske inte är lika vana att hantera. För att uppmuntra medarbetarna att prata om de nya utmaningarna har olika filmer tagits fram i Digga Halland för att starta diskussioner.

Allt startade när medarbetare gjorde Digga Hallands webbutbildning och i kapitlet om etik delade med sig av situationer och etiska dilemman som de upplevt i samband med att deras arbetssätt digitaliserats. Vett och etikett när digitala tjänster och verktyg används i arbetet var något som medarbetarna menade att de hade behov att diskutera mer om. Det ledde till att projektet tog fram ett par filmer om situationer som medarbetarna kan känna igen sig i.

Förhoppning att starta diskussioner
Totalt fem situationer skildras i filmerna som nu ska visas och användas i verksamheterna. Upptill filmerna finns en guide som syftar till att skapa möjlighet till diskussioner med kollegor om olika etiska situationer som kan uppstå i deras arbete. Förhoppningen är att medarbetarna kan bli tryggare och säkrare i hanteringen av digital teknik i mötet med individen, efter att ha diskuterat utmaningarna med andra. Filmerna går att se nedan och vid intresse att ta del av guiden kontakta: diggahalland@hh.se

Bakom framtagandet av filmerna står en referensgrupp där projektdeltagare i några av kommunerna varit med, tillsammans med ett helt produktionsteam och skådespelare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *