månadsarkiv: januari 2019

Digga Halland på MVTe mässan

MVTe mässan anordnas varje år i Stockholm och är en mässa och mötesplats för personer och organisationer som arbetar med välfärdsteknologi och e-hälsa. Digga Halland var på plats under mässan för att föreläsa om den digitala resan som påbörjats i Halland inom vård och omsorg.

Representationen från Digga Halland, Petra Lindström, Lena German Millberg, Mia Lundholm och Maria Mangfors Hallberg.

 

Under tisdagen föreläste representanter från Digga Halland om det unika samarbetet som finns  i Halland mellan kommuner, akademi och region. Mia, Maria, Lena och Petra berättade om hur Digga Halland har tänkt förflytta 7000 medarbetares digitala kompetens inom vård och omsorg och varför projektet är viktigt för medarbetarna och för brukarna/kunderna/patienterna.

Besökarna som lyssnade till föreläsningen fick även chansen att ställa frågor om projektet. Intresset för webbutbildning som vård- och omsorgspersonalen ska gå, samt frågor om enkäten lyftes från publiken och besvarades av representanterna från Digga Halland.

Utöver att Digga Halland fick chansen att berätta om projektet så inhämtades inspiration och kunskap om hur andra kommuner, landsting och offentliga organisationer arbetar med att kompetensutveckla personal inom vård och omsorg. Många föreläsare belyste vikten av att inte göra saker rätt, utan att snarare göra rätt saker. Andra kloka insikter var att inte lägga all vikt vid teknik när man talar om digitalisering, utan lägga mer vikt på organisationen och kulturen.

 

Anna-Lena Junghov föreläser om Varbergs resa vid införandet av trygghetssensorer.

 

Även Anna-Lena Junghov från Varbergs kommun var på plats och berättade om deras resa vid införande av trygghetssensorer. Hon berättade om Varbergs del i Digga Halland där personal bland annat ska utbildas och vara delaktig vid implementeringen av fler trygghetssensorer i kommunen.

Tillsammans satt vi Halland på kartan och uppmärksammade besökarna på MVTe mässan om vårt viktiga projekt Digga Halland.

 

 

 

 

Hur ser den digitala mognaden i Halland ut?

Det är en fråga som vi hoppas få svar på genom en enkät som idag skickades ut till medarbetare inom vård och omsorg i Halland. Totalt skickades enkäten till drygt 8500 medarbetare. Fram till den 3:e februari går enkäten att svara på.

Medarbetaren får svara på frågor som handlar om deras erfarenhet och kunskap om att använda sig av digitala verktyg/tjänster/hjälpmedel. Syftet med enkäten är att skapa en uppfattning om hur medarbetarnas digitala kompetens ser ut inom vård och omsorg i Halland.  Tillsammans arbetar vi nu för att alla ska få chansen att svara på enkäten och berätta om deras erfarenhet av att använda digitala tjänster/verktyg och hjälpmedel i deras vardagliga arbete inom vård och omsorg. Tanken är att enkäten ska följas upp i slutet av projektet för att vidare analysera om projektets insatser kan ha haft någon inverkan på medarbetarnas digitala kompetens.