Etikettarkiv: #Kungsbackakommun

”Hoppas att vi sår ett frö till förändring”

Kungsbacka kommun har utsett tio (10) digitaliseringscoacher inom vård- och omsorgsförvaltningen som tillsammans ska inspirera, utbilda och hjälpa andra kollegor att utveckla sin digitala kompetens. Det ska de göra genom att testa olika tekniska lösningar och ta hand om idéer om hur arbetssätt kan digitaliseras.

 

I filmen får vi ta del av delprojektledarens förklaring av den lokala kompetensutvecklingsinsats i Kungsbacka som ska göras. Hon berättar om bakgrunden och behovet till insatserna och lyfter förväntningarna på projektet och dess resultat. Här får vi också höra några av digitaliseringscoacherna berätta om hur de ser på sin roll och hur de hoppas på att göra skillnad som digitaliseringscocher. Pernilla Espling Ek (en av digitalsieringscoacherna) säger i filmen att:

”Jag hoppas vi sår ett frö till förändring. Förändring tar väldigt lång tid, men vi måste förenkla, förbättra och optimera”.

Filmen utspelar sig under ett utbildningstillfälle då Kungsbackas digitaliseringscoacher träffades i grupp för att diskutera digitaliseringen i stort och hur den påverkar vård-  och omsorgssektorn och deras arbetsuppgifter.

 

Digga Halland på MVTe mässan

MVTe mässan anordnas varje år i Stockholm och är en mässa och mötesplats för personer och organisationer som arbetar med välfärdsteknologi och e-hälsa. Digga Halland var på plats under mässan för att föreläsa om den digitala resan som påbörjats i Halland inom vård och omsorg.

Representationen från Digga Halland, Petra Lindström, Lena German Millberg, Mia Lundholm och Maria Mangfors Hallberg.

 

Under tisdagen föreläste representanter från Digga Halland om det unika samarbetet som finns  i Halland mellan kommuner, akademi och region. Mia, Maria, Lena och Petra berättade om hur Digga Halland har tänkt förflytta 7000 medarbetares digitala kompetens inom vård och omsorg och varför projektet är viktigt för medarbetarna och för brukarna/kunderna/patienterna.

Besökarna som lyssnade till föreläsningen fick även chansen att ställa frågor om projektet. Intresset för webbutbildning som vård- och omsorgspersonalen ska gå, samt frågor om enkäten lyftes från publiken och besvarades av representanterna från Digga Halland.

Utöver att Digga Halland fick chansen att berätta om projektet så inhämtades inspiration och kunskap om hur andra kommuner, landsting och offentliga organisationer arbetar med att kompetensutveckla personal inom vård och omsorg. Många föreläsare belyste vikten av att inte göra saker rätt, utan att snarare göra rätt saker. Andra kloka insikter var att inte lägga all vikt vid teknik när man talar om digitalisering, utan lägga mer vikt på organisationen och kulturen.

 

Anna-Lena Junghov föreläser om Varbergs resa vid införandet av trygghetssensorer.

 

Även Anna-Lena Junghov från Varbergs kommun var på plats och berättade om deras resa vid införande av trygghetssensorer. Hon berättade om Varbergs del i Digga Halland där personal bland annat ska utbildas och vara delaktig vid implementeringen av fler trygghetssensorer i kommunen.

Tillsammans satt vi Halland på kartan och uppmärksammade besökarna på MVTe mässan om vårt viktiga projekt Digga Halland.

 

 

 

 

Kungsbackas digitaliseringscoacher

Det är glada skratt och mycket förväntan i luften i rummet av digitaliseringscoacher som idag samlats på Högskolan i Halmstad för att för andra dagen diskutera sitt uppdrag och rollen som digitaliseringscoach. Idag är de här för att få en dragning om projektet Digga Halland och även för att höra och diskutera vikten av jämställdhet, tillgänglighet och lika behandling i projektet.

Kungsbackas digitaliseringscoacher

Tolv digitaliseringscoacher från Vård- och omsorgsförvaltningen i Kungsbacka kommun har alla anmält sitt intresse att få vara just digitaliseringscoacher på sin arbetsplats. De har 10% av sin tjänst avsatt för detta uppdrag och är utsedda av sina chefer att bära just den här rollen i förvaltningen. Vad är det de ska göra? Det vet de inte riktigt än, men vad de vet är att de har uppdraget att guida andra kollegor i den digitaliseringsprocess som pågår.

Gruppen är enig om att man pratar om digitalisering överallt och idag ligger förvänta på att förstå mer om vad uppdraget  kommer innebära, och att diskutera hur de ska arbeta med verksamheterna  i den digitala utveckling som sker. De har också ett intresse av att utvecklas själva som individer och ser hur detta kommer vara kompetensutvecklande för dem i deras ordinarie yrkesroll.

När diskussionerna släpps lös i gruppen pratar coacherna om förutsättningar att möta behov och kunskap, men också hur man för in detta i verksamheten. Två av deltagarna som är på plats idag är Pontus Anderius och Pernilla Boraie.

– Det är andra gången idag som vi pratar om Digga Halland och vår roll i projektet. Tidigare har vi fått höra om och pratat om projektet på ett möte, men idag kommer vi nog att prata om det mer ingående, berättar Pontus Anderius.

Pontus Anderius

– Jag har förväntning på att vi få veta vad vår roll som digitaliseringscoach innebär och vad vi har för uppdrag, säger Pernilla Boraie.

Pernilla Boraie

Gruppen av digitaliseringscoacher har tidigare inte träffat varandra, då de kommer från spridda verksamheter i Kungsbacka kommun. Om det inte vore för projektet skulle de inte träffats och fått chansen att prata mellan varandra om förutsättningarna att arbeta med digitaliseringen på deras arbetsplatser. Diskussionerna är många och gruppen pratar mycket om förutsättningarna och vikten att verkligen anta förändringen med vad digitaliseringen medför och innebär.

Idag är startskottet får en process som kommer pågå i två år. Efter två år hoppas Pernilla och Pontus på att de kommer blicka tillbaka på sin tid som digitaliseringscoach så här:

– Jag hoppas kunna sitta här igen och berätta hur mycket projektet har gett och bidragit med. Jag vill kunna säga att jag har utvecklat min kompetens och även fått mina medarbetare att göra samma resa, säger Pontus Anderius.

– Jag hoppas på att vi har fått till mer samarbete och att vi har implementerat något digitalt verktyg på min egna och andra arbetsplatser med positivt resultat, avslutar Pernilla Boraie.

Vill du veta mer?
Se en film om digitaliseringscoacherna i Kungsbacka kommun