månadsarkiv: februari 2019

Utbildningsinsatser för nytt planeringssystem firas med tårta

Tårta dukades upp för servering i hemvårdsförvaltningen i Halmstad efter genomförda utbildningsinsatser i ett nytt digitalt planeringssystem- Intraphone. Gruppen som fick dela på tårtan bestod av hemtjänstens samordnare och planerarna som under flera veckor i januari och februari utbildats i det nya systemet.

Tidigare har hemtjänsten i Halmstad haft ett annat planeringssystem som stöd för planering och insatsregistrering inom främst hemtjänsten. Nu var det dags att byta! I samband med införandet fick personalen en omfattande utbildning och handledning, både i grupp och individuellt, i systemet för att kunna hantera det i sitt arbete framöver.

– När man för in ett nytt system i verksamheten så är det viktigt att användarna får utbildning och praktiskt får prova på hur systemet fungerar. Ju mer kunskap de har kring ett system, ju mer kan de nyttja dess möjligheter och använda stödet, berättar delprojektledaren Birgitta Magyar.

Som en del i Digga Halland ser hemvårdsförvaltningen i Halmstad att medarbetarna behöver utbildning i redan befintliga verksamhetssystem för att öka och främja användandet av digitala verktyg/tjänster/hjälpmedel. Utbildningen i Intraphone är ett led i att möta medarbetarnas behov. Gruppen som utbildades är planerare och samordnare i hemvårdsförvaltningen.


På bild från vänster har vi Lillemor Nilsson, Malin Palmqvist och Emelie Davidsson.

Några av dagens tårtfirare var Lillemor som arbetar som utvecklingsledare samt Malin och Emelie som arbetar som samordnare i hemtjänsten. Efter utbildningen finns nu ca 1500-2000 aktiva användare i systemet och dagligen planeras ca 5000 besök i det digitala planeringssystemet Intraphone.

Månadens medarbetare januari

Varje månad uppmärksammas en medarbetare inom vård och omsorg lite extra. Personen som utses till månadens medarbetare har varit aktiv i olika aktiviteter i projektet och inspirerar sina medarbetare till att utvecklas. Medarbetaren för januari heter Hildur Persdotter Karlsson!

Hildur beskrivs som en positiv och idérik medarbetare som vågar tänka nytt och stort. Hon driver på den digitala resan och genom sitt engagemang och sin kunskap bidrar hon med nya kreativa tankar och idéer.

Grattis Hildur och tack för dina goda insatser!

Hildur Persdotter Karlsson, teamsamordnare i Inlandets hemtjänst i Falkenbergs kommun.

”Allt papper tar tid från brukarna, som vi är här för att lägga all vår tid på.”

I Hylte kommun ska man implementera en signeringsapp för att säkra läkemedelshanteringen. Under hösten 2018 pågick flera behovsinventeringar om vilket behov medarbetarna hade av den app som ska köpas in och användas i kommunens verksamheter. Personalen beskriver i filmen att de har stora förväntningar på appen och dess användning i verksamheten.

I filmen berättar distriktssköterskan Karin, om hur de tidigare arbetat med pappersblanketter och hur processen sett ut tills nu. Hon berättar om appen och hur det kommer digitalisera och därmed underlätta arbetet för henne och hennes medarbetare. I filmen håller hon upp en papperslista och skrattar. För henne känns det självklart att en app ska införas och arbetet digitaliseras för att förenkla processen och arbetet.

– Allt papper tar tid från brukarna, som vi är här för att lägga all vår tid på.
Merja Kaasinen

Filmen är en del av delprojektet ”Lärprocesser”, där vi får följa kommunernas och Region Hallands resa genom deras lokala satsningar, både före, under och efter genomförda utbildningsaktiviteter. I den här filmen beskriver Hylte vad de ska göra, förväntningarna som finns på projektet och hur de ser på utbildningsinsatserna i relation till den utveckling som sker.

Nyhet: Digitalt verktyg för kvittering av insatser inom vården