Forskning pågår… om funktionshinder 

Då är vi igång! Den populärvetenskapliga konferensen ”Forskning pågår… om funktionshinder” drog just igång på Ekonomikum i Uppsala. I år handlar konferensen särskilt om FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och hur den blir praktik.   

Om en stund ska jag ingå i en stafett där en rad doktorander får tio minuter var för att berätta om sina avhandlingsprojekt. Det ska bli roligt, men det är en utmaning att prata en så kort stund! Teckentolkar är på plats, och det blir första gången som jag pratar med teckentolk. Roligt!

Professor Karin Sonnander hälsar oss välkomna och berättar om vikten av samarbete mellan forskning och praktik. Konferensen är ett exempel på en sådan arena. Arrangörer är Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet och Regionförbundet i Uppsala län.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *