London, and @IARC2016, here I come!

One week from today, I’ll be on my way to London, to attend the International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC).  To quote the IARC web page, the conference ”is based on a tradition of excellence, and brings together researchers and clinical specialists in Speech-Language Pathology, Linguistics, Neuropsychology, and Rehabilitation Medicine dedicated to aphasia rehabilitation”.

On the second day of the conference (15th December) I will be presenting a poster (marked P223), on the topic ”Online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia”. I have interviewed nine individuals, observed their online communication and analysed the material based on social semiotics and Goffman’s theory of stigma, trying to find out how they manage their stigma and re-negotiate their identity.

I am really looking forward to the conference! The programme is very interesting, and I hope to meet a lot of inspiring people from all around the globe. IARC, see you soon!

Stay tuned: follow the IARC conference on Twitter (@IARC2016)!

iarcwebb

Delaktighet och identitet – förvirring på en högre nivå

På schemat idag: associationsövning kring begreppen ”delaktighet” och ”identitet” med studenter. De får se en mängd olika foton och uppgiften är att diskutera bilderna utifrån delaktighet, deltagande, aktivitet, tillgänglighet, ensamhet, makt och identitet. Vad är egentligen skillnaden mellan delaktighet och deltagande? Är det vilka sammanhang vi är delaktiga i som definierar vår identitet? Och när vi översätter delaktighet till engelskans ”participation” – vad betyder det då? Som vanligt räknar jag med att förvirringen kommer vara större när vi slutar än den var när vi började…

Identity, you say?

So, I claim identity to be central to my research. But what, really, is identity? What’s the difference between identity and personality, for example? Or between identity and experience? Identity and attribute? Property? Capacity? I’m struggling a bit here…

But, what I do know is that identity is created in relation to others, and that language is the tool we use in this construction. This means losing your language (partially or entirely) must affect your identity. Or, as Monica Blom Johansson puts it in her dissertation from 2012: ”if identity is a product of relationships, it follows that it may be harmed by having aphasia”.

img_20161123_112725

Btw, Monica’s dissertation is available in full-text here!

Föredrag i Falköping

Ikväll är jag inbjuden till ”Rådet för Funktionshinderfrågor” i Falköpings kommun för att prata om afasi och min forskning.

Rådet, som består av både politiker och representanter för olika handikapporganisationer, arbetar för större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Det ska bli roligt att träffa dem!

falkoping

Smålands Dagblad skriver om mitt projekt

”I Sverige använder nästan alla internet vilket leder till att nästan alla med afasi på ett eller annat sätt är aktiva på sociala medier. Helenas forskning, som bygger på intervjuer med nio människor drabbade av afasi, är därför inriktad på digital kommunikation.” (Smålands Dagblad 160911)

Igår kväll, på Afasidagen, föreläste jag för en intresserad skara åhörare i Nässjö. Föreläsningen arrangerades av Studieförundet Vuxenskolan och Afasiföreningen i Jönköpings län. Det var roligt och jag känner mig hedrad för förtroendet!

Alexander från Smålands Dagblad var där och lyssnade, vilket resulterade i en artikel. Trevligt! 


Läs artikeln här: http://www.smalandsdagblad.se/article/vi-ar-i-hog-grad-vart-sprak/ 

Afasidagen 10/10 – jag föreläser i Jönköping och Nässjö

Den 10 oktober varje år uppmärksammas afasi lite extra under rubriken ”Internationella Afasidagen”. Afasiföreningen i Jönköpings län har i år bjudit in mig för att föreläsa under rubriken ”Afasi, identitet och sociala medier”. Det är ett hedersuppdrag!

Först blir det en föreläsning på Ryhov i Jönköping (i salen som heter Cymbalen, med start kl 14) och sedan blir det en föreläsning i Nässjö (i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Bäckgatan, med start kl 18). Föreläsningarna är gratis och alla är välkomna!

afasi-identitet-och-sociala-medier-affisch

Föreläsningarna sker i samarbete med Afasiföreningen i Jönköpings län och Studieförbundet Vuxenskolan.

So, what is aphasia? Two videos from TED-ed

So, what is aphasia? Well, the formal answer would be ”an acquired language impairment caused by brain injury such as stroke”, but does that makes things any clearer? 

TED-ed has made a few lessons on the topic, and they are worth watching! Start with these two: 

Aphasia, the disorder that makes you loose words 


Watch the lesson here: https://youtu.be/-GsVhbmecJA 

The treasure hunt


Watch the lesson (which by the way is told in rhymes) here: https://youtu.be/3qZmO1iKASg
In my project, I focus on the identity issues caused by the aphasia. This aspect is not really mentioned in these videos, but I guess that only makes my project even more important. 

Forskning pågår… om funktionshinder 

Då är vi igång! Den populärvetenskapliga konferensen ”Forskning pågår… om funktionshinder” drog just igång på Ekonomikum i Uppsala. I år handlar konferensen särskilt om FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och hur den blir praktik.   

Om en stund ska jag ingå i en stafett där en rad doktorander får tio minuter var för att berätta om sina avhandlingsprojekt. Det ska bli roligt, men det är en utmaning att prata en så kort stund! Teckentolkar är på plats, och det blir första gången som jag pratar med teckentolk. Roligt!

Professor Karin Sonnander hälsar oss välkomna och berättar om vikten av samarbete mellan forskning och praktik. Konferensen är ett exempel på en sådan arena. Arrangörer är Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet och Regionförbundet i Uppsala län.
Två anledningar att åka till Uppsala

I nästa vecka åker jag till Uppsala, av (minst) två anledningar.

På onsdagen ska jag medverka på en populärvetenskaplig konferens som heter ”Forskning pågår… om funktionshinder”. Den arrangeras av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet och Regionförbundet och vänder sig till praktiskt verksamma inom funktionshinderområdet, ledare och förtroendevalda i kommun och landsting, brukarorganisationer, forskare och andra berörda. Fokus ligger på FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och hur den efterlevs. Det går rykten om att salen som rymmer 240 personer är fullbokad.

Forskning pågår om funktionshinder

Sedan, på torsdagen och fredagen ska jag medverka vid en nätverksträff med Svenska nätverket för handikappforskare. Utöver själva nätverksmötet har arrangörerna ordnat ett seminarium för oss som är doktorander inom handikappområdet. Vi har fått ta del av varandras texter och under seminariet blir det diskussioner om dem. Det ska bli väldigt roligt, inte minst för att jag kommer få många värdefulla synpunkter på min första artikel. Vi är flera doktorander som åker tillsammans från Högskolan i Halmstad, så det blir också ett tillfälle för oss att umgås.

Dessutom gillar jag Uppsala och ser fram emot att hinna träffa några goda vänner som finns där. Det blir en rolig vecka!

 

Milstolpe: inskickad artikel #livetsomdoktorand

Capture

Min första artikel är inskickad!

Min avhandling är en så kallad sammanläggning, vilket betyder att den kommer bestå av fyra vetenskapliga artiklar som var och en ska publiceras i olika vetenskapliga tidskrifter. Och idag, så här två år efter att jag påbörjade mitt projekt, har jag skickat iväg den första till tidskriften. Underbart!

Nu dröjer det ett tag innan jag får respons från tidskriften. Det finns tre alternativ: de publicerar den som den är (högst osannolikt), de tycker att jag ska ändra några saker och publicerar den när jag har gjort det (sannolikt), de vägrar publicera den över huvud taget (förhoppnings väldigt osannolikt). Men nu har jag gjort vad jag kunde med den, och känner mig nöjd och stolt.

Nu ska jag gå ut i solen och fira med glass!