Kategoriarkiv: Tips – Recommendations

Aphasiology – special issue about digital technology

papersThe journal Aphasiology publishes a wide range of scientific articles about aphasia. In early 2016 they gathered research about aphasia and digital technology in a special issue, with the aim to bring together researchers from aphasiology and human-computer interaction.

Read the articles here: Aphasiology – Special Issue: Digital Technology and Aphasia

Stjärnkirurgen och hans kyrkogård

Har du sett SVT’s dokumentärserie om kirurgen Paolo Macchiarini? Om inte, gör det genast!

När du har sett alla tre delarna så föreslår jag att du läser igenom Vetenskapsrådets codex om forskningsetik. Sedan kan vi räkna hur många felaktigheter vi hittar i Macchiarinis så kallade forskning om konstgjorda luftstrupar.

Här är några ledtrådar: informerat samtycke, rätt att avbryta deltagande, skyldighet att även rapportera misslyckanden, skyldighet att ha bevis från djurförsök innan försök på människor. Och så vidare. Och då har jag inte ens börjat lista saker som Karolinskas ledning borde ställas till svars för.


PS. Dokumentären består av tre delar och de ligger kvar på SVT Play fram till i juli 2016.

…………..

Uppdatering (160128): Karolinskas rektor säger till SVT att Macchiarinis så kallade foskning i Ryssland inte har varit godkänd av Etikprövningsnämnden, och att om det som framkommer i dokumentären stämmer så kan Macchiarini inte vara kvar vid KI.

Uppdatering (160201): Missa inte det otroligt välformulerade debattinlägget ”Karolinska är etikens Tjernobyl” av Bo Risberg som är professor emeritus i kirurgi, tidigare ordförande i forskningsetikkommittén och sekreterare i regionala etikprövningsnämnden, Göteborg.

Filmklipp: ”Livet med afasi”

”Det är otroligt krisartat att plötsligt tappa förmågan att tala. Största konsekvensen på längre sikt är nog att man blir isolerad. Man tappar självförtroende av att man inte riktigt kan hänga med i samtal som förut. Det är lite som att vakna upp i ett annat land och inte kunna språket – alls.”

Elisabeth Ahlsén, som är professor i neurolingvistik, forskar om afasi och i den här filmen berättar hon om afasi. Vi får också lyssna till Gunnar Ekström som själv drabbats och hans fru Anita. Dessutom innehåller filmen en del tips på hur du kan göra när du pratar med någon som har drabbats av afasi.

 

 

BBC News tells a story about aphasia

BBC News has published an article about Graham Pawley, who suffers from post-stroke aphasia. He ”is an unusual case in that he can understand everything but say virtually nothing back. He has to get by with ”yes” and ”no”.”

Paul Webley (left) and Graham Pawley - photo by Ed Ram, BBC News

Graham Pawley (to the right) is the man who can only say yes and no – photo by Ed Ram, BBC News

In the article we get to know Graham and his dreams about the future. The important difference between being able to say ”yes” and ”no” on one hand, and not being able to say anything else on the other hand, becomes very clear to me when reading about Graham.

Read the entire article here!

Grattis, Jenny!

För nitton (!) år sedan började jag studera datalingvistik vid Göteborgs universitet. Bland mina kurskamrater fanns Jenny. I förra veckan disputerade hon på sin avhandling ”Word Meaning Negotiation in Online Discussion Forum Communication.”, i samma lokaler där vi pluggade då. 

  

Avhandlingen handlar om hur man gör, i diskussionsforum på nätet, när man inte är överens om vad ett begrepp betyder. Jenny har studerat 60 exempel, som tillsammans består av imponerande 56.000 ord. 

Det huvudsakliga resultatet är att förhandlingarna om ords betydelse kan delas in i två grupper – förhandlingar som bottnar i att en deltagare inte förstår ordet i fråga, respektive förhandlingar som bottnar i att olika deltagare har olika syn på begreppet. 

Jag var på disputationen, och det var intressant att lyssna på opponenten Raquel Fernandez från Amsterdam. 

En fråga som väcktes i mig, utifrån ett handikappvetenskapligt perspektiv, är vilka konsekvenser det får att man ofta studerar ”normalt” språk. Jenny har studerat material från öppna nätforum, och hon har hittat sina exempel genom att använda olika söksträngar. Men vad får det för konsekvenser att de söksträngarna består av korrekt svenska? Borde inte det betyda att inlägg som är skapade av personer med språksvårigheter inte kommer med i studien? 

Jenny svarade lite om hur hon ser på detta, och menade att själva sökningen är något som hon skulle gjort på ett annat sätt om hon gjort om sin studie. Samtidigt är det ingen enkel fråga att konstruera söksträngar som täcker in icke-korrekta variationer… Så det är inget som varken Jenny eller jag löser den närmsta tiden.

Bra jobbat, Jenny! Grattis till din doktorstitel! 

Läs mer om Jenny och hennes avhandling här…

Internationella handikappdagen

Idag är det internationella handikappdagen!

I Halmstad uppmärksammas detta genom en öppen föreläsning i eftermiddag. Adolf Ratzka, som är nyckelpersonen till att vi idag har personlig assistans i Sverige, föreläser.

Här hittar du mer information om dagens föreläsning: Adolf Ratzka föreläser i Halmstad, 3 dec 2015

Välkommen!

FN uppmärksammar att det är 70 år sedan deras arbete med rättigheter för personer med funktionshinder drog igång:

Spännande doktorandtjänst i Göteborg

Göteborgs universitet lyser ut en doktorandtjänst med en jättespännande inriktning:

”Framväxten av moderna kommunikationsteknologier och sociala medier har ökat användningen av skriftspråk i olika interaktiva sammanhang. Detta har bland annat lett till en ökad skriftspråklig variation och en mindre tydlig dikotomisering mellan talspråk och skriftspråk. Vi producerar idag skriftspråk med hjälp av olika verktyg i olika kommunikativa situationer men vi har begränsade kunskaper om vad detta innebär för personer med läs- och skrivsvårigheter.

I det här projektet vill vi undersöka hur ett specifikt sådant verktyg, diktering genom taligenkänning, fungerar för personer med läs- och skrivsvårigheter med svenska respektive engelska som förstaspråk. Vi är särskilt intresserade av vilken effekt det får på språkproduktionsprocessen och på den slutgiltiga texten att producera skrivet språk i den muntliga modaliteten och hur språkspecifika svaren på de frågorna är.”

Här hittar du hela annonsen och allt du behöver veta för att söka tjänsten. Vad väntar du på?

 

 

Transkribering pågår

Jag har gjort intervjuer med tio personer som har drabbats av afasi efter en stroke.

För att kunna arbeta vidare med materialet måste jag börja med att transkribera intervjuerna, dvs skriva ner allt som sägs i dem ordagrant. Det tar mycket tid (varje intervju är mellan 1,5 och 3 timmar, och varje inspelad timme tar mig ungefär 5 timmar att transkribera), men det är samtidigt ett värdefullt sätt att gå igenom materialet noggrant. Så jag skulle inte vilja vara utan den delen av processen!

För att göra transkriberingen, och senare även för att underlätta analysarbetet, använder jag en programvara som heter NVivo. Så här funkar det: