Transkribering pågår

Jag har gjort intervjuer med tio personer som har drabbats av afasi efter en stroke.

För att kunna arbeta vidare med materialet måste jag börja med att transkribera intervjuerna, dvs skriva ner allt som sägs i dem ordagrant. Det tar mycket tid (varje intervju är mellan 1,5 och 3 timmar, och varje inspelad timme tar mig ungefär 5 timmar att transkribera), men det är samtidigt ett värdefullt sätt att gå igenom materialet noggrant. Så jag skulle inte vilja vara utan den delen av processen!

För att göra transkriberingen, och senare även för att underlätta analysarbetet, använder jag en programvara som heter NVivo. Så här funkar det:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *