Kategoriarkiv: Handikappvetenskap – Disability Research

First day of the NNDR conference

Today, 350 delegates from more than 20 countries gathered to attend  the 14th Nordic Network on DisabilityResearch (NNDR) conference hosted by Örebro University here in Sweden. That is, 349 and me! 


My head is spinning of all the impressions from all the lectures, meetings, laughs and new friends (not least the 20 persons gathered at the pre-conference meeting about technology and disability research, out of which a few actually are computational linguists!). Simo Vehmas made fun of us Swedes (and is still planning on moving here). Don Kulick made som important points about speaking for others (Is it possible for a us as researchers to speak for the person we study? Can a disability researcher claim credibility if not disabled himself?). 


But the most interesting contact of today must have been Charlotte Glintborg from Denmark. Her research is about people with acquired brain injuries and their re-negotiation of identity. The way she described their positioning against others, and their comparisons over time, may be just what I need! I will definitely keep in contact with her. 

By the way, Bengt Westerberg – yes, the politician and now the head of The Swedish Institute for Disability Research – stoppad by. He gave a stort talk, critisizing (rightfully) the recent development within the LSS. He also, obviuosly, delivered some refreshments. Thank you, Bengt!My own presentation will take place in Teknikhuset on Friday. Looking forward! 

Webinar om funktionshinderbegrepp

En timmes prat om vilka begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariantion och bubblaren funktionsrätt. Hur ska begreppen användas? Vad betyder de egentligen? Nu går det att se webbsändningen av seminariet där jag och Kjell Stjernholm från Studieförbundet Vuxenskolan pratar om begreppsförvirringen inom funktionshinderområdet.

capturesvlive

Här är länken till klippet: https://msg.videocenter.se/videos/video/4707/?access_token=shr00000047076913050478878998126074854814546

Mycket nöje!

Live-sändning imorgon (19/4) om funktionshinderbegrepp

Funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation, funkis, utvecklingsstörning, handikapp, funktionsuppsättning, normbrytande funktionalitet, person först-språk… Hur ska man egentligen säga?

Imorgon, dvs den 19 april, medverkar jag i ett livesänt web-seminarium som Studieförbundet Vuxenskolan (SV) anordnar. Jag ska, tillsammans med Kjell Stjernholm från SV, försöka reda ut begreppen. Det går att följa seminariet direkt via sv.se/live och vi börjar klockan 10.00 (sändningen startar en stund innan, så att du hinner koppla upp dig). Via en chatt kan du ställa frågor till mig under sändningen. Det kommer även att vara möjligt att se seminariet i efterhand.

inspelning

Kameran är redo för morgondagens live-sändning.

Det går att se seminariet i efterhand också!

Nordisk konferens om funktionshinder, Örebro maj 2017

I maj anordnar nätverket Nordic Network on Disability Research (NNDR) en konferens med rubriken ”Living with disability”. Det blir den 14:e upplagan av konferensen och den äger rum i Örebro den här gången.

Jag kommer hålla en muntlig presentation om min forskning under konferensen, vilket jag ser fram emot. Rubriken för min presentation är ”Online and offline re-negotiation of self when living with post-stroke aphasia”. Jag hoppas få många intressanta frågor och kommentarer!

nndr_logo_2017_orebro

Delaktighet och identitet – förvirring på en högre nivå

På schemat idag: associationsövning kring begreppen ”delaktighet” och ”identitet” med studenter. De får se en mängd olika foton och uppgiften är att diskutera bilderna utifrån delaktighet, deltagande, aktivitet, tillgänglighet, ensamhet, makt och identitet. Vad är egentligen skillnaden mellan delaktighet och deltagande? Är det vilka sammanhang vi är delaktiga i som definierar vår identitet? Och när vi översätter delaktighet till engelskans ”participation” – vad betyder det då? Som vanligt räknar jag med att förvirringen kommer vara större när vi slutar än den var när vi började…

Föredrag i Falköping

Ikväll är jag inbjuden till ”Rådet för Funktionshinderfrågor” i Falköpings kommun för att prata om afasi och min forskning.

Rådet, som består av både politiker och representanter för olika handikapporganisationer, arbetar för större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Det ska bli roligt att träffa dem!

falkoping

Forskning pågår… om funktionshinder 

Då är vi igång! Den populärvetenskapliga konferensen ”Forskning pågår… om funktionshinder” drog just igång på Ekonomikum i Uppsala. I år handlar konferensen särskilt om FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och hur den blir praktik.   

Om en stund ska jag ingå i en stafett där en rad doktorander får tio minuter var för att berätta om sina avhandlingsprojekt. Det ska bli roligt, men det är en utmaning att prata en så kort stund! Teckentolkar är på plats, och det blir första gången som jag pratar med teckentolk. Roligt!

Professor Karin Sonnander hälsar oss välkomna och berättar om vikten av samarbete mellan forskning och praktik. Konferensen är ett exempel på en sådan arena. Arrangörer är Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet och Regionförbundet i Uppsala län.
Två anledningar att åka till Uppsala

I nästa vecka åker jag till Uppsala, av (minst) två anledningar.

På onsdagen ska jag medverka på en populärvetenskaplig konferens som heter ”Forskning pågår… om funktionshinder”. Den arrangeras av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet och Regionförbundet och vänder sig till praktiskt verksamma inom funktionshinderområdet, ledare och förtroendevalda i kommun och landsting, brukarorganisationer, forskare och andra berörda. Fokus ligger på FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och hur den efterlevs. Det går rykten om att salen som rymmer 240 personer är fullbokad.

Forskning pågår om funktionshinder

Sedan, på torsdagen och fredagen ska jag medverka vid en nätverksträff med Svenska nätverket för handikappforskare. Utöver själva nätverksmötet har arrangörerna ordnat ett seminarium för oss som är doktorander inom handikappområdet. Vi har fått ta del av varandras texter och under seminariet blir det diskussioner om dem. Det ska bli väldigt roligt, inte minst för att jag kommer få många värdefulla synpunkter på min första artikel. Vi är flera doktorander som åker tillsammans från Högskolan i Halmstad, så det blir också ett tillfälle för oss att umgås.

Dessutom gillar jag Uppsala och ser fram emot att hinna träffa några goda vänner som finns där. Det blir en rolig vecka!

 

Jessica disputerar – hurra! 

Så är det då dags för den stora dagen då Jessica disputerar. Hon är först att bli klar med en doktorsavhandling i ämnet Hälsa och livstil, vilket också är mitt ämne. 

Avhandlingen handlar om vad som händer efter gymnasiesärskolan för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. En förvånande stor del (24%) finns inte i någon form av verksamhet alls (dvs inte i arbete, utbildningen eller daglig verksamhet). 

Stolt är jag! 

    

Historisk spikning: Jessicas avhandling

Aldrig tidigare har någon avhandling från Högskolan i Halmstad handgripligen spikats upp på väggen, men nu är Jessica Arvidssons avhandling ”Sysselsättning och social rättvisa” spikad! Extra roligt då att ämnet är Hälsa och livsstil, och inriktningen handikappvetenskap!

JessicaSpikar3

JessicaSpikar1

Vad är då detta frågan om? Egentligen handlar det om att offentliggöra en avhandling så att den kan granskas av andra innan disputationen. Nu för tiden innebär det att den läggs ut som pdf på nätet, men längre tillbaka i tiden skedde det genom att man spikade upp den på en offentlig plats.

Kom på Jessicas disputation den 13:e maj kl 10, här på Högskolan i Halmstad!