Etikettarkiv: Vetenskaplig granskning

Orättvist och Kafkalikt?

Så beskrivs ibland det traditionella peer review-förfarandet där referenterna är okända för artikelförfattaren och för läsaren. Är en öppen granskningsprocess med full insyn i granskningen av insända artiklar till vetenskapliga tidskrifter att föredra?

BMJ har nyss publicerat en randomiserad studie om peer review där man undersöker open peer review jämfört med traditionell. Under 2011 kommer tidskriften att införa en öppen referentgranskning.

Läkartidningens redaktionsblogg ger en sammanfattning under rubriken Referenter – ut ur skuggan.

Det är en intressant diskussion och BMJ-artikeln innehåller länkar till fler röster i debatten.