Kategoriarkiv: Länktips

Informationskompetens för doktorander

PhD on Track (phdontrack.net) är en ny webbtjänst som riktar sig speciellt till forskarstuderande som vill veta mer om informationshantering och litteratur i forskningen. Den visar vägen från kartläggning av tidigare forskning till att publicera sin egna resultat.

  • Överblicka och upptäck! Hitta tidigare forskning – Citera och referera smart och effektivt
    ”By familiarizing yourself with available tools, techniques and methods for literature searching and referencing you will enhance both the efficiency and quality of your workflow.”
  • Publicera! Skicka in ditt manuskript – Ha koll på upphovsrätt och Open Access
    ”Making informed decisions about where and how to publish increases the chances of getting your work published and disseminated.”
  • Vad händer sedan? Bibliometri, citeringar och rankning av publiceringskanaler
    ”As a publishing researcher, you will need knowledge about how different publications are ranked by authorities and institutions.”

Verktyget är ett samarbetsprojekt mellan Aalborg Universitet, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøgskole, Universitetet i Bergen och Universitetet i Oslo.

Delaktighet och patientcentrering i fokus

Myndigheten för vårdanalys har nu publicerat en svenskspråkig version av utvärderingsrapporten om patientcentering – Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. Rapporten presenteras på Svenska Dagbladets Brännpunkt idag.

Utvärderingen pekar  bland annat på behovet av att fastställa kriterier  för att kunna följa utvecklingen och mäta graden av patientcentrering och för också en intressant diskussion om hur begreppet patientcentrering kan definieras – vad det är och vad det inte är, hur det används i Sverige och internationellt och i vilken utsträckning en globalt accepterad definition behövs.

Den som vill göra litteratursökningar har lite att bita i men MeSH-termen ”Patient-Centered Care” kan vara en startpunkt. En blick på denna term i PubMed Trends (en mobilapp för Android) ger en indikation på frågans aktualitet.

Tidiga SOU:er digitalt tillgängliga

Statens offentliga utredningar har funnits i 90 år. SOU:er från 1999 och framåt är sedan tidigare digitalt tillgängliga via regeringens webbplats.

Nu blir också äldre utredningar tillgängliga via en ny tjänst från Kungliga biblioteket. Man räknar med att allt ska vara klart under 2013. Man kan bläddra bland och ladda ner utredningarna i pdf-format på http://regina.kb.se/sou/. De är också sökbara i KB:s katalog Regina.

Bland utredningarna från 1922 hittar man t.ex. Statistikkunnigas betänkande (1922:15) som pekar på behovet av samarbete för tillförlitlig statistik.

En undersökning rörande i vilken mån insamlandet av primäruppgifterna kunde ske med bättre samarbete mellan den statistiska sakkunskapen och sakkunskapen på det område, som utgör statistikens föremål, dels till undanröjande av den misstro och animositet mot statistiken, som på skilda håll förmärkes, dels till fromma för statistiken själv, sammanhänger nära med frågan om statistikens allmänna organisation. (s. 26)

Ämnesguider – hitta informationskällor inom ditt ämnesområde

Bibliotekets ämnesguider får nytt utseende!

I ämnesguiderna får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering med mera. Här hittar du bra utgångspunkter för  informationssökning inom just ditt ämne.

Guiderna uppdateras kontinuerligt och vi tar gärna emot synpunkter på innehållet.

» Till startsidan ämnesguiderna

Take me back…

Internet är idag en del av vardagen för de flesta. Men hur såg det ut när nätet var nytt? Om du vill följa en sidas utveckling på nätet så kan du använda The Wayback Machine som arkiverar stora delar av Internet med jämna mellanrum. Testa gärna att söka på www.hh.se/bibliotek för att se hur vår sida har utvecklats genom åren. Här nedanför har ni ett smakprov som är hämtat från 9:e november 2000.

Skärmavbild 2011-03-31 kl. 14.19.19

CODEX – regler och riktlinjer för forskning

Webbplatsen CODEX är Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. Den drivs i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik (Uppsala Universitet) och har till syfte att ge tillgång till och kännedom om etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men också till andra intresserade. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll.

Riktlinjerna och reglerna har valts utifrån forskningsverksamhet i Sverige (mycket svenskt material men även en del internationella dokument som har relevans för verksamheten här). En del äldre policydokument har också tagits med för att illustrera hur krav och åsikter ändrats.

För dem som inte kan svenska finns också en engelskspråkig version av CODEX.

American social history online

Det finns många fantastiska arkiv på nätet med fritt tillgängliga fulltexter, bilder, ljudfiler etc. Europeana och Internet Archive har vi skrivit om tidigare. American social history online är ett annat  omfattande arkiv som länkar till ett stort antal arkiv skapade av främst amerikanska universitet. Här kan man hitta allt från Abraham Lincolns samlade verk till War posters och Women working 1800-1930.

Naturens år

2009 firas Naturens år i Sverige. Det var nämligen 100 år sedan som vi fick vår första naturvårdslagstiftning och samtidigt bildades de första nationalparkerna.

100-års jubileet kommer att uppmärksammas på flera olika sätt runt om i landet. På Naturens års hemsida kan man få information om det mesta.

Andra intressanta hemsidor att besöka i samband med Naturens år är Naturskyddsföreningen (som också firar 100 år under 2009) och Naturvårdsverket som bl.a. har information om alla nationalparker på sin hemsida.

Vill man ha en mer lokal guide till svensk natur så finns 27 ”naturum” runt om i Sverige. De är informationslokaler över traktens flora, fauna, geologi och kulturhistoria.

Vad forskas det om i Danmark?

I databasen forskningsdatabasen.dk hittar du referenser till vetenskapliga artiklar, avhandlingar, uppsatser, presentationer från konferenser…

Innehållet i databasen hämtas från danska universitet och forskningsinstitutioner i syfte att sprida kunskap om dansk forskning. Det är enkelt att söka bland de över 250 000 publikationer och forskningsresultat som finns i basen. Mycket finns dessutom i fulltext.

Se stjärnor med Google Sky

De flesta känner nog till Google Earth – karttjänsten som gör att du kan zooma in valfri plats på jorden. Men något som inte är fullt så känt är Google Sky, en tjänst som är ihopkopplad med Google Earth och vänder blickarna ut mot världsrymden.

Med Google Sky kan användaren ge sig ut på upptäcksfärd i universum och titta på högupplösta bilder av rymden och dess fenomen med zoom och i olika lager.

Man kan bl.a. se planeternas och månens positioner och rörelser två månader framåt, stjärnbilder, bilder från Hubble-teleskopet och heltäckande kartor över månen och Mars.