Author Archives: Philip Heimer

Bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet 2019

Priset för bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet gick till Tim Hallerhed och Jonny Ha.
Titel: SaaS-baserade affärssystem – hur tar små och medelstora organisationer ställning trots kända risker? Jeeves står bakom priset och motiveringen löd:

Uppsatsen inom affärssystemsområdet behandlar ett mycket aktuellt ämne som för många av våra kunder är viktigt att belysa. Uppsatsen är välskriven och författarna visar på god insikt och kunskap om ämnet och svarar upp mot arbetets problem och syfte. Författarna har fångat kända risker kring SaaS-baserade affärssystem på ett tydligt och relevant sätt med ett tydligt kunskapsbidrag om nya identifierade påverkansfaktorer som vi kan ha med oss i diskussioner med både befintliga och nya kunder.

Bästa kandidatuppsats i informatik 2019

Bästa kandidatuppsats i informatik gick till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson. Priset delades ut av Max Lind från Halmstad Stadsnät

Titel: SELF-SERVICE BI – Vägen till en lyckad Self-Service-lösning

Business Intelligence tillämpningar blir alltmer centrala för affärssystem då dessa hjälper företag att bli mer kreativa, innovativa och konkurrenskraftiga. Idag ställs det dock nya krav på dessa verktyg vilket bland annat har öppnat upp för Self-Service Business Intelligence (SSBI). SSBI syftar till att förenkla för användare att få underlag till analyser och rapporter utan att behöva involvera IT-avdelningen. Denna typ av implementationer utmanar dock befintliga system, arbetssätt och organisatoriska strukturer. För att företag fullt ut ska kunna dra nytta av SSBI krävs en god förståelse för hur de utmaningar organisationen ställs inför ska hanteras.

Genom en ambitiös och väl genomförd studie bidrar uppsatsen ”Self-Service BI – Vägen till en lyckad Self-Service lösning” med empiriskt kunskap och analytiskt grundade förslag på hur företag kan hantera utmaningar relaterade till SSBI. Därmed bidrar uppsatsen med ökad förståelse för SSBIs roll i organisationen och hur företag kan möjliggöra lyckade SSBI-implementationer.

Bästa projekt i Designstudio hållbarhet 2019

Priset för bästa designstudioprojekt gick till David Dalsmyr och Oliver Weberg och delades ut av Mathias Amnell från Forefront Consulting Group. Motiveringen löd:

Projektgruppen har på ett tydligt sätt identifierat ett problemområde för den verksamhet de valt att fokusera på. I en bransch med många utmaningar, svag eller spretande digitalisering och kommunikation har de med ett öga för användbarhet, värdeskapande och med en tydlig fokus på hållbarhet tagit fram ett lösningsförslag med hög grad av relevans och med väl identifierade utmaningar för framtiden.
Med sin kritiska design och inspirerande lösningsförslag är jag stolt över att få dela ut Forefronts stipendie för bästa designstudio 2019 till David Dalsmyr och Oliver Weberg i projektet Daglig verksamhet i Varbergs kommun.

Designutmaning i samarbete med Laholmsbuktens VA

LBVAUnder skärtorsdagen organiserade Emil Bergström och Markus Virtanen, två tredjeårsstudenter på DDI, en designutmaning för programmets alla tre år. Uppdraget gick ut på att hjälpa Laholmsbuktens VA kommunicera med invånarna i Halland gällande bristen på vatten, och motivera till mer sparsam vattenanvändning. Tillsammans med representanter från LBVA jobbade studenter från programmet i grupper under dagen, och LBVA utsåg i slutändan en vinnande grupp.

TEXT: Susanne Lindberg

Utbildning, forskning, samverkan och design ”in the wild”

Pontus Wärnestål skrev nyligen om våra utbildningar, samverkan och Interaction19 i SamspelPontus Wärnestål

När vi som arbetar med interaktionsdesign och tjänstedesign använder begreppet “design” menar vi inte bara hur något ser ut, utan framför allt hur en tjänst eller produkt fungerar och används, och hur designen påverkar individ, organisation och samhälle ur flera olika perspektiv. Det har nog inte undgått någon att artificiell intelligens (AI) och data-drivna digitala tjänster har fått ett enormt uppsving de senaste åren och kommer att ha stor påverkan på de flesta människors vardag framöver. Anledningarna till detta är flera, och det sätter fingret på en viktigt sak: att de teknologier som tidigare i första hand har varit begränsade till forskningslabb och science fiction-filmer numera påverkar oss alla i vardagen – oavsett om vi vet om det eller inte. I många länder används AI redan i dag för så viktiga frågor som brottsbekämpning, försäkrings- och bankärenden och hälso- och sjukvård. Designen av sådana tjänster och dess effekter blir alltså en enormt viktig fråga. Och designens effekter måste studeras på plats där det händer – ute på fältet. Just detta var också temat på en av de största designkonferenserna, Interaction19, som gick av stapeln i Seattle i början av februari och hade undertiteln: ”Design in the Wild”. Interaction19 bestod av flera delar och jag hade förmånen att få dels delta i Education Summit-delen som hålls under två dagar innan huvudkonferensen, dels vara en av talarna på huvudkonferensen.

Läs hela krönikan här

TEXT: Pontus Wärnestål
BILD: Joachim Brink

Lyckat möte mellan studenter och företag ­i fjärde upplagan av Arena Affärssystem

Över 200 personer samlades till årets upplaga av Arena Affärssystem som nyligen gick av stapeln. Det är ett årligt event vid Högskolan i Halmstad där representanter från företag och organisationer möter studenter och personal från Högskolan för att ta del av avgångsstudenternas presentationer från sin praktikperiod, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Arena Affärssystem

– Det som har varit extra roligt med Affarssystemprogrammet är vår VFU-tid. Att få komma ut i ett företag, och få göra det individuellt. Det har gett oss självförtroende, säger Fanny Wennberg, en av de avgångsstudenter som under Arena Affärssystem presenterade resultaten av sin praktikperiod.

– Vår ambition är att utbilda verksamhetsutvecklare som blir attraktiva på arbetsmarknaden där digitalisering och affärssystem på olika sätt gör det möjligt till förändringsarbete inom en organisation. Vi är stolta över att utbilda studenter i framkant, säger Christer Rehnström, programansvarig för Affärssystemprogrammet.

Läs hela högskolans artikel och se filmklippet här

Text: Louise Wandel
Film och foto: Ida Fridvall

Kick-off Future Mobility Center

Richard Bunk, director for Future Mobility Center (FMC) invited to kick-off for Halmstad University’s new research center, which is an initiative to conduct open innovation, focusing on academic frontline research, and perform truly multidisciplinary co-creation within the transportation area, people as well as goods. The event, which took place on April 12, gathered companies, organisations and institutions working within the transportation sector. The vision and functionality of FMC was presented, as well as information about products in development. More than 30 mobility-related organisations participated and showed a huge interest in the FMC approach to innovation.

Read more about FMC at www.hh.se/fmc

TEXT / PHOTO: Magnus Bergquist

Back to the Future: Historical Encounters with Automation in Automotive Design and Technology

Chris Martin

April 2 Christopher Martin visited ISDD and gave a spotlight talk entitled “Back to the Future: Historical Encounters with Automation in Automotive Design and Technology”. Chris, who is is PhD student in Ethnology at Lund University, gave a historical overview of how autonomous driving has developed as an experience and expectation.

Drawing on some of his research for the upcoming doctoral thesis, Chris traced back several examples of how American automotive manufacturers and advertisers have introduced and portrayed new forms of design and technology and how these have contributed towards shaping people’s understanding of driving today. Finally, he discussed how established experiences and expectations might affect the driving public’s reception of new autonomous drive technology and the challenges, and opportunities, this might present.

TEXT: Magnus Bergquist
PHOTO: Vaike Fors

Creating Value by Design: From Everyday Life to Economics

April 2 we had a seminar by Dr. Suzan Boztepe from Malmö University. Suzan is Senior Lecturer and Director of Strategic Media Development master’s program at Malmö University. Her research interests include generating economic value by design, service design and the strategic impact of design in organizations. Suzan talked about “Creating Value by Design: From Everyday Life to Economics” based on her research on different aspects of design practices in relation to diverse yet contradictory conceptions of value.

TEXT: Magnus Bergquist

Alumnbesök på Digital design och innovation

Idag (9/4) har vi haft besök från två alumner från DDI: Johanna Levall som tog examen 2018 och Sara Ekelund som tog examen 2017. De  talade om sina erfarenhet efter utbildningen, gav tips för jobbsökande, lyfte saker som de tyckte hade varit speciellt användbara under utbildningen, och svarade på frågor från studenterna om hur deras dagliga arbete såg ut. Efter presentationerna bjöds det på fika och mingel, och många stannade kvar och pratade med Sara och Johanna. Tillfället var mycket välbesökt, med drygt 50 studenter från programmets tre år, och förhoppningsvis var det både inspirerande och lärorikt att få en viss inblick i vilken typ av karriär som våra studenter får efter avslutad utbildning. – Susanne Lindberg, programansvarig.