Monthly Archives: May 2019

Designutmaning i samarbete med Laholmsbuktens VA

LBVAUnder skärtorsdagen organiserade Emil Bergström och Markus Virtanen, två tredjeårsstudenter på DDI, en designutmaning för programmets alla tre år. Uppdraget gick ut på att hjälpa Laholmsbuktens VA kommunicera med invånarna i Halland gällande bristen på vatten, och motivera till mer sparsam vattenanvändning. Tillsammans med representanter från LBVA jobbade studenter från programmet i grupper under dagen, och LBVA utsåg i slutändan en vinnande grupp.

TEXT: Susanne Lindberg