Monthly Archives: December 2019

Susanne Lindberg tilldelas Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom informatik 2018

Susanne har tilldelats Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom informatik 2018. Priset delas ut av Svenska informationssystemakademin, SISA, för att uppmuntra och visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik. Motiveringen till priset lyder:
”The committee finds Susanne Lindbergs dissertation timely and thought-provoking. It ties well into the “Scandinavian” research tradition of participatory design and provides deep insights into the interplay of ethics and user involvement in “sensitive design situations”. Ethics is one of the most important and challenging issues for the development of information systems in healthcare, and for Informatics as a discipline.”
Pristagare Susanne Lindberg

Pristagare Susanne Lindberg

Det går att läsa mer om priset här: http://sisa-org.se/borje-langeforspriset/
Avhandlingen finns även i PDF-format här: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1188617

Studenter på DDI vinner pris för uppsats

Matilda Sander och Moa Almarsson, studenter från Digital Design och Innovation har tilldelats ett stipendium under internationella funktionshinderdagen för sin kandidatuppsats “Designförslag för interaktiv talsyntes i mobila applikationer för synskadade användare”. Stipendiet delades ut av Halmstad kommun.

För bilder, motivering och ytterligare information, se följande länk:

https://www.hh.se/information/nyheter/nyheter/2019-12-04-internationella-funktionshinderdagen—att-designa-ett-samhalle-for-alla.html?fbclid=IwAR3b_mKdLOzUk1WNnjUik7WT54PHmGxL_fq8SLuyrKTj_EXCWVz5K9_XxOI