Author Archives: Oliver Weberg

Podcast-kurs uppmärksammad i Universitetsläraren

Projektledare Pontus Wärneståhl vid inspelning av podcasten “Human-Centered Machine Learning”.

Kursen som i podcast-format utgör fyra högskolepoäng på masternivå riktar sitt fokus mot AI och människocentrerad tjänstedesign. Det flexibla utbildningsformatet gör det möjligt att nå ut till både studenter och yrkesverksamma i vardagslivet, vilket har resulterat i över 1850 nedladdningar.

– Att lyssna på en dialog mellan två experter är intressant och givande i poddformat. Det är en stor bonus att vi med podden kan nå studenter i nya sammanhang, när de joggar, diskar och pendlar, säger projektledare Pontus Wärneståhl och påpekar att den också är billigare och enklare att producera än en snygg videokurs.

Projektet som finansierades av Vinnova visar positiva resultat från den referensgrupp bestående av tio yrkesverksamma och Pontus menar att det finns planer på vidare utveckling.

– I nästa poddkursprojekt skulle vi vilja prova att göra fråga-svar-avsnitt baserat på studenternas frågor.

Lyssna på podcasten här: https://play.acast.com/s/human-centered-machine-learning

Fullständig artikel från Universitetsläraren hittas här: https://universitetslararen.se/2020/02/10/kurs-i-form-av-en-podd-skapar-nya-mojligheter/?hilite=%27pontus%27

Susanne Lindberg tilldelas Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom informatik 2018

Susanne har tilldelats Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom informatik 2018. Priset delas ut av Svenska informationssystemakademin, SISA, för att uppmuntra och visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik. Motiveringen till priset lyder:
”The committee finds Susanne Lindbergs dissertation timely and thought-provoking. It ties well into the “Scandinavian” research tradition of participatory design and provides deep insights into the interplay of ethics and user involvement in “sensitive design situations”. Ethics is one of the most important and challenging issues for the development of information systems in healthcare, and for Informatics as a discipline.”

Pristagare Susanne Lindberg

Pristagare Susanne Lindberg

Det går att läsa mer om priset här: http://sisa-org.se/borje-langeforspriset/
Avhandlingen finns även i PDF-format här: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1188617

Studenter på DDI vinner pris för uppsats

Matilda Sander och Moa Almarsson, studenter från Digital Design och Innovation har tilldelats ett stipendium under internationella funktionshinderdagen för sin kandidatuppsats “Designförslag för interaktiv talsyntes i mobila applikationer för synskadade användare”. Stipendiet delades ut av Halmstad kommun.

För bilder, motivering och ytterligare information, se följande länk:

https://www.hh.se/information/nyheter/nyheter/2019-12-04-internationella-funktionshinderdagen—att-designa-ett-samhalle-for-alla.html?fbclid=IwAR3b_mKdLOzUk1WNnjUik7WT54PHmGxL_fq8SLuyrKTj_EXCWVz5K9_XxOI