Bästa kandidatuppsats i informatik 2019

Bästa kandidatuppsats i informatik gick till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson. Priset delades ut av Max Lind från Halmstad Stadsnät

Titel: SELF-SERVICE BI – Vägen till en lyckad Self-Service-lösning

Business Intelligence tillämpningar blir alltmer centrala för affärssystem då dessa hjälper företag att bli mer kreativa, innovativa och konkurrenskraftiga. Idag ställs det dock nya krav på dessa verktyg vilket bland annat har öppnat upp för Self-Service Business Intelligence (SSBI). SSBI syftar till att förenkla för användare att få underlag till analyser och rapporter utan att behöva involvera IT-avdelningen. Denna typ av implementationer utmanar dock befintliga system, arbetssätt och organisatoriska strukturer. För att företag fullt ut ska kunna dra nytta av SSBI krävs en god förståelse för hur de utmaningar organisationen ställs inför ska hanteras.

Genom en ambitiös och väl genomförd studie bidrar uppsatsen ”Self-Service BI – Vägen till en lyckad Self-Service lösning” med empiriskt kunskap och analytiskt grundade förslag på hur företag kan hantera utmaningar relaterade till SSBI. Därmed bidrar uppsatsen med ökad förståelse för SSBIs roll i organisationen och hur företag kan möjliggöra lyckade SSBI-implementationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *