Alumnbesök på Digital design och innovation

Idag (9/4) har vi haft besök från två alumner från DDI: Johanna Levall som tog examen 2018 och Sara Ekelund som tog examen 2017. De  talade om sina erfarenhet efter utbildningen, gav tips för jobbsökande, lyfte saker som de tyckte hade varit speciellt användbara under utbildningen, och svarade på frågor från studenterna om hur deras dagliga arbete såg ut. Efter presentationerna bjöds det på fika och mingel, och många stannade kvar och pratade med Sara och Johanna. Tillfället var mycket välbesökt, med drygt 50 studenter från programmets tre år, och förhoppningsvis var det både inspirerande och lärorikt att få en viss inblick i vilken typ av karriär som våra studenter får efter avslutad utbildning. – Susanne Lindberg, programansvarig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *