App för barn som överlevt cancer

Idag lyckas behandlingen för många unga som diagnosticerats med cancer, men den psykologiska och sociala påfrestningen i övergången till vardagslivet kan fortfarande vara stor. I CHIPS-projektet har forskare från informatik och omvårdnad tillsammans utvecklat appen Give Me a Break i samarbete med spelföretaget Hello There. Syftet med appen är att ge unga som överlevt cancer en möjlighet att knyta vänskapsband med andra överlevare. Nu är den första versionen av appen klar och redo att testas i full skala.

Läs mer och ta en titt på filmklippet här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *