Föreläsning i Salzburg

2015-03-07 16.15.12

Under veckan har Pontus besökt Universitetet i Salzburg och gett en rad föreläsningar inom interaktionsdesign och user experience design för studenter vid programmen Multimedia and Art och Product Management. Besöket är även ett startskott för tätare utbyte med Salzburg för både lärare och studenter inom informatikprogrammet Digital design och innovation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *