Kategoriarkiv: Tidskrifter

World Digital Library

En tidig inspelning av Marseljäsen, Sarah Bernhardt-vykort, kartor som visar 1800-talets handelsvägar i Sahara eller gamla kinesiska manuskript? Detta och mycket annat intressant hittar man i World Digital Library, som öppnades den 21 april.

UNESCO och Library of Congress står bakom satsningen. Tanken är att skapa ett världsbibliotek med unikt material från arkiv och bibliotek i hela världen. Från Sverige deltar Kungliga biblioteket med bl. a sin digitala version av Djävulsbibeln, Suecia Antiqua et Hodierna, Linnés dagböcker från de tidiga resorna i Lappland, Dalarna och Västmanland, samt en del kartografiskt material.

Vad ska samlas?

Målsättningen är kanske inte helt klar vad som ska samlas in. Somliga tycker att man bör inkludera allt som är viktigt och intressant. Andra anser att WDL bör vara mer selektivt och inskränka sig till att visa ”nationella skatter”. På så sätt får verksamheten en unik profil. Vill man hitta ”allt” kan man använda Google.

Länk till World Digital Library

WDL

Tidskriftsartiklar via Google Book Search

Digitaliserade artiklar från bl.a. New York Magazine, Popular Science och Ebony finns nu tillgängliga via Google Book Search.

Det går att se artiklar i fulltext, man kan bläddra i hela nummer av en tidskrift och det finns ett antal andra möjligheter också. Så småningom räknar man med att det ska gå att kunna hitta artiklarna direkt via Google.com. För mer information om denna nya satsning läs blogginlägget på den officiella Google-bloggen.

ticTOC projektet och annan alert-service

ticTOC projektet är ett samarbete mellan flera universitet och ett stort antal förlag för att hålla sig uppdaterad om innehållet (TOC, Table of Contents) i vetenskapliga tidskrifter. Här finns över 11 000 tidskrifter listade och man kan prenumera på innehållsförteckningar i valda  tidskrifter.

Liknande alertservice finns oftast för tidskrifterna i våra förlagsbaserade databaser med rss-flöden, epost eller liknande när ett nytt nummer av vald tidskrift finns tillgängligt. Genom ticTOC-projektet blir ännu fler tidskrifter tillgängliga för alertservice.

Vetenskapliga tidskrifter på webben

Om hur vetenskapliga tidskrifter på webben balanserar mellan tradition och ny teknik och att det inte är självklart hur nya tidskrifter ska utformas för att attrahera läsare i ett nytt medium… handlar en ny doktorsavhandling i Biblioteks- och informationsvetenskap, skriven av Helena Francke, om.
Avhandlingen heter (Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals och lades fram vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, i april 2008

Ur pressreleasen:

”Möjligheten att enkelt producera och distribuera artiklar på webben påverkar kommunikationsmönstren i vetenskapliga sammanhang. Nya vetenskapliga tidskrifter som erbjuder artiklar kostnadsfritt, så kallad open access, har fått global spridning. Dessa tidskrifter står i fokus för Helena Franckes avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap. Frågan är vad som händer när vetenskapliga artiklar letar sig ut på nätet? Innebär nätpubliceringen några stora skillnader i till exempel organisation och layout och i vilken utsträckning används nya funktioner som till exempel interaktivitet? – Förändringar blir det, konstaterar Helena Francke, men hittills inte så stora som många av de mer innovativa debattörerna har efterlyst.”

Du hittar avhandlingen i Hulda men den finns också att läsa på nätet