Kategoriarkiv: Strategisk publicering

Bibliotekarierollen och strategiskt publiceringsstöd

I en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Academic Librarianship presenterar Joacim Hansson och Krister Johannesson en empirisk undersökning om bibliotekarierollen och det stöd till forskare i publiceringsfrågor som är under utveckling vid Linnéuniversitetets respektive Högskolan i Skövdes bibliotek.

Förutom att man med denna forskning delvis bryter ny mark i en för vårt publiceringsprojekt högst aktuell och angelägen organisatorisk fråga, så är det också personligen lite kul att vara bekant med båda författarna. Joacim var teoretiskt slipad lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid min tid på Bibliotekshögskolan och Krister är en av de kollegor på Högskolan i Skövde som vi för närvarande har ett nära samarbete med när det gäller bibliometridelen av forskningsutvärderingen ARC13 .

Deras undersökning belyser det möjligen fruktbara spänningsförhållandet mellan ett reaktivt och ett mer proaktivt arbetssätt som de menar skiljer å ena sidan den tämligen väl inarbetade kontaktbibliotekarierollen inriktad på vissa ämnen och å andra sidan den nyare bibliotekarieroll som innebär att jobba specialiserat med repositorier som DiVA och strategiska publiceringsfrågor såsom open access.

Den kanske viktigaste slutsatsen i studien bekräftar och styrker en insikt som vi i praktiken redan har börjat få nys om när det gäller det sociala nätverkandet med forskare här på det egna lärosätet – nämligen att man som bibliotekarie kan fylla en unik strategisk nyckelfunktion genom att medverka till att ta vara på erfarenheter och bygga allianser tvärs över campus och olika organisationsenheter i syfte att stärka och synliggöra hela organisationens vetenskapliga publicering.