Kategoriarkiv: Open Access

Informationskompetens för doktorander

PhD on Track (phdontrack.net) är en ny webbtjänst som riktar sig speciellt till forskarstuderande som vill veta mer om informationshantering och litteratur i forskningen. Den visar vägen från kartläggning av tidigare forskning till att publicera sin egna resultat.

  • Överblicka och upptäck! Hitta tidigare forskning – Citera och referera smart och effektivt
    ”By familiarizing yourself with available tools, techniques and methods for literature searching and referencing you will enhance both the efficiency and quality of your workflow.”
  • Publicera! Skicka in ditt manuskript – Ha koll på upphovsrätt och Open Access
    ”Making informed decisions about where and how to publish increases the chances of getting your work published and disseminated.”
  • Vad händer sedan? Bibliometri, citeringar och rankning av publiceringskanaler
    ”As a publishing researcher, you will need knowledge about how different publications are ranked by authorities and institutions.”

Verktyget är ett samarbetsprojekt mellan Aalborg Universitet, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøgskole, Universitetet i Bergen och Universitetet i Oslo.

Megatidskrifter och overlay journals

bild-4I vad som uppges vara den första boken om publiceringsetik på svenska finns en hel del matnyttigt om sådant som fusk och god forskningssed, medförfattarskap samt peer review och redaktionella bedömningar. I det något summariska kapitlet om elektronisk publicering och open access skriver man även bland annat om framväxten av megatidskrifter och vad man kallar stratifierande tidskrifter, overlay journals.

Megatidskrifter liknar närmast stora elektroniska OA-arkiv och har i regel hög acceptansnivå för vilka artiklar som uppfyller grundläggande vetenskapliga krav. Den korta granskningsprocessen handlar helt enkelt om artikeln skall accepteras för publicering eller ej, inte om att föreslå förbättringar. Enligt egen utsago ligger acceptansnivån i PLoS Oneen av de mest kända megatidskrifterna – på cirka 70 %. Som ett exempel på den omfattande täckningen så publicerade man år 2010 1,6 % av alla artiklar som finns indexerade i den medicinska databasen PubMed. Några fler kända tidskrifter av denna typ är AIP Advances, SAGE Open, Scientific Reports och F1000Research.

Stratifierande tidskrifter eller overlay journals är i sin tur tidskrifter som består av ett redaktionellt urval av det bästa från olika elektroniska arkiv, försett med analyser och kommentarer. På så sätt kan de utgöra ett kvalitativt komplement till megatidskrifternas snabba och effektiva publiceringsväg. Exempel på denna typ av tidskrift är PLoS Hubs: Biodiversity, F1000 samt den svenska Lund Medical Faculty Monthly.

De två författarna till boken Publiceringsetik är Stefan Eriksson, universitetslektor och docent i forskningsetik vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), samt redaktör för Vetenskapsrådets webbplats om forskningsetik, CODEX och Gert Helgesson, universitetslektor och docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, där han forskar om och undervisar i forskningsetik.

Läs mer om boken hos Studentlitteratur.

Länk till boken i vår lokala katalog

Länk till Libris

PeerJ – Ny OA-tidskrift med ”författarprenumeration”

Sedan förra veckan har det nu börjat publiceras artiklar i den nya och på webben flitigt omtalade OA-tidskriften PeerJ med inriktning på biologi och medicin.

PeerJ_logo_transparentUlf Kronman på Open Access-bloggen skrev redan i somras om deras innovativa affärsmodell med så kallad ”författarprenumeration”. Kortfattat går det ut på att man som forskare för en engångssumma på 99$ bereds möjligheten att en gång per år under resten av livet få ett bidrag vetenskapligt granskat och publicerat i tidskriften.

Läs mer på engelska Wikipedia och i en längre intervju med tidskriftens grundare på Mendeley Blog.

Bilden är licensierad under Creative Commons Erkännande 3.0.

10 år med Creative Commons

creative-commons-10-years

Hur kan man underlätta maximal informationsspridning på webben samtidigt som upphovsmannen också behåller kontrollen över sina verk?

Som svar på denna fråga har ett antal alternativa licensmodeller utvecklats, vilka medger vissa valfria modifikationer av upphovsrätten. Ett framgångsrikt sådant alternativ är Creative Commons (CC) som i dagarna firar sitt 10-årsjubileum.

En pedagogisk genomgång av de olika CC-licenserna ger Kristina Alexanderson i den animerade white board-filmen Vad är Creative Commons?

Bilden ovan är licensierad under Creative Commons Erkännande 3.0.

Internationella Open Access-veckan

OA-weekMed anledning av den pågående internationella Open Access-veckan vill vi på Högskolebiblioteket passa på att slå ett slag för open access (OA) som publiceringsmodell. De senaste åren har denna relativt nya modell vuxit sig allt starkare som ett efterfrågat och livskraftigt alternativ till konventionell, prenumerationsbaserad publicering.

Vad är open access?

Open access-publicering av vetenskaplig litteratur innebär att denna görs fritt tillgänglig i digital form på Internet för alla att läsa, ladda ned, kopiera och använda. När det gäller artiklar kan detta göras antingen 1.) direkt i en OA-tidskrift, eller 2.) genom så kallad parallellpublicering av en tidigare publicerad artikel. På så vis skapas förutsättningar för att göra forskningen mer synlig, spridd och citerad.

Ett aktuellt exempel på direktpublicering i en OA-tidskrift är den nya studien ”Political Institutions and Their Historical Dynamics” som Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap här vid Högskolan i Halmstad, är medförfattare till. Genom att, som i det här fallet, välja att publicera artikeln i den framstående och vetenskapligt granskade OA-tidskriften PLOS ONE erbjuds läsaren även länkar till citeringar i sociala medier som Facebook och Twitter.

På Högskolan i Halmstad sker parallellpublicering i publikationsdatabasen DiVA – det Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enligt rektorsbeslut är det obligatoriskt för forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA, men man kan med fördel också välja att gå ett steg längre och även publicera dem open access – fritt tillgängliga i fulltext. Bara under den senaste månaden har cirka 26 000 unika besökare utnyttjat möjligheten att ladda ner fulltextdokument härifrån – totalt fler än 50 000 gånger.

Ökad synlighet – ökad citeringsgrad

Direkt OA-publicering och parallellpublicering i öppna digitala arkiv är alltså två huvudsakliga vägar att gå för att göra forskningsresultaten mer synliga och därmed också mer citerade. Ökad citeringsgrad är i sin tur en viktig faktor för ökade forskningsanslag. De ökade forskningsmedel, drygt en miljon kronor, som Högskolan i Halmstad i den senaste budgetpropositionen föreslås få för 2013 hänför sig just till att forskarna här skriver och publicerar vetenskapliga arbeten vilka blir alltmer citerade.

Läs mer

Läs mer om OA-publicering på Kungliga bibliotekets programsida OpenAccess.se och i vår bibliotekarie Anna Carlborgs uppsats Vetenskaplig kommunikation genom open access.

Aktuell artikel av HH-professor –

Hallandsposten skriver idag om professor Gunnar Johanssons forskning. http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.1767261-flera-halsovinster-med-vegetarisk-kost

Tyvärr får man inte veta vad artikeln heter och var man hittar den. Här är en referens – med länk eftersom den är publicerad enligt open access. Gör som 362 andra redan gjort – ladda ner och läs.

Johansson, G., Källgård, B., & Öckerman, P.-A. (2012). Effects of a shift from a mixed diet to a lacto-vegetarian diet on some coronary heart disease risk markers. Open Journal of Preventive Medicine, 2(1), 16–22. doi:10.4236/ojpm.2012.21003

SwePub har gått live!

Den 26 november under konferensen Möteplats Open Access 2009 lanserades SwePub, portalen för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

”SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.” (taget från SwePub.kb.se) Läs mer om SwePub

Sök i SwePub »

Vetenskapsrådet kräver fri tillgång till forskningsresultat

För att få bidrag för forskning kräver Vetenskapsrådet nu att forskarna publicerar sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och från konferenser så att de blir fritt tillgängligt för alla, s.k. Open Access. Bakgrunden är att allmänheten och andra forskare ska ha fri tillgång till allt material som finansierats av allmänna medel.

Kravet kommer att gälla Vetenskapsrådets utlysningar från årsskiftet 2010.

Se Vetenskapsrådets pressrelease