Kategoriarkiv: Om biblioteket

Sommaröppet på Högskolan i Halmstad

Fredagen den 22 juli mellan klockan 10 och 14 håller Högskolan sommaröppet för blivande studenter.

Denna dag har vi utökat våra öppettider. Vi har öppet mellan 10:00 – 14:00.

Besök oss och kolla in våra lokaler och dina eventuellt framtida studiemiljöer och få möjlighet att ställa frågor direkt till vår personal.

Tid och plats:

Fredagen den 22 juli kl. 10–14 i biblioteket.

Gästlogin tillgängligt för externa studenter och forskare

Högskolebibliotekets uppdrag är att serva studenter, forskare och personal vid Högskolan i Halmstad. Också externa studenter och forskare vid andra högskolor och universitet kan få utökad service i form av fjärrlån och tillgång till bibliotekets datorer och internet.

På grund av ett ökat tryck på bibliotekets begränsade antal datorer ser vi inget annat val än att inskränka tillgängligheten till dessa att enbart inkludera Högskolans studenter, forskare och personal, samt även externa studenter och forskare från externa universitet och högskolor.

Allmänheten kan fortfarande registrera sig för att låna böcker. För access till datorer samt Internet hänvisar vi till stadsbiblioteket.

Återlämna böcker efter stängning

bokinkastOlika orsaker, såsom säkerhetsaspekter, har gjort att vi inte kunnat ha någon återlämningslåda tillgänglig utifrån. Med tillbyggnaden av den nya entrén har man dock integrerat en lösning som gör det möjligt att återlämna böcker/filmer även efter bibliotekets stängning.

Du finner återlämningslådan på gaveln till vänster av den nya entrén. Öppningen till lådan har sina förutbestämda mått och sväljer inte alla böcker. Skulle boken vara för skrymmande så får du lämna tillbaka den när biblioteket är öppet.

Vi slopar vår ”bantade” mobilanpassade webb

apple-devicesHögskolans webbplats, inklusive vår, har sedan en tid varit responsiv, dvs. anpassad för att fungera på olika plattformar.

Parallellt med vår ’vanliga webbplats’ har vi haft en bantad mobilanpassad sajt. Vi hade denna därför att vi ville erbjuda en väg in och ett drägligt interface till våra viktigaste resurser innan vår vanliga webb kunde erbjuda detta.

Nu när detta inte längre är ett problem och med omarbetningen av vår lokala katalog till responsiv design ser vi att den avskalade sajten inte längre fyller samma funktion. Vi har därför beslutat att plocka bort denna.

Visste du att … du kan låna en bärbar dator inne i biblioteket?

Ibland är alla de stationära datorerna upptagna. Ibland vill man sitta på ett speciellt ställe i biblioteket. Då kan man gå till bibliotekets diskar och kolla om någon av våra bärbara datorer finns ledig. Man måste ha både lånekort och id-kort (pass, körkort etc.) men sedan är det bara att hitta sin favoritplats i biblioteket och sätta igång datorn.

 

Vad önskar du dig?

Nytt år, nya krafter, nya drömmar och nya förväntningar. Så här är bibliotekets önskemål och förväntningar inför 2011:

  • Tillhandahålla informationskällor (råmaterialet till all forskning och utbildning) som bidrar till att utveckla och upprätthålla bildning och den intellektuella miljön.
  • Ge personligt stöd och service genom samtal och samverkan som bidrar till bättre kunskap och resultat hos studenter och personal.
  • Utveckla innovativa och effektiva verktyg och tjänster för att studenter, lärare, forskare och allmänhet ska upptäcka och ta del av det stora utbudet av informationskällor.
  • Skapa ett ändamålsenligt och funktionellt rum som samtidigt är inbjudande och bekvämt för individer och grupper att studera och lära i med en stödjande infrastruktur.
  • Biblioteket kompetensutvecklar studenter och personal med färdigheter i att behärska informationsstrategier för studier, forskning och livslångt lärande.

Källa: Högskolebibliotekets måldokument

Vad tycker du? Vilka önskemål eller förväntningar har du på bibliotekets service och tjänster? Har du några konkreta förslag på hur vi kan uppnå våra mål? Ta tillfället i akt och önska dig något.

Vi kan inte lova att uppfylla alla önskemål då vi måste agera inom bestämda ramar och just nu är ekonomin en bromsande faktor. Men vem vet? Om man inte önskar får man inte heller något. Så, ta tillfälle i akt! 😉

De flesta nöjda med biblioteket enligt biblioteksenkäten

De flesta är nöjda med biblioteket och bibliotekets service enligt biblioteksenkäten 2009. Högst medelvärde får personal och service medan media, webbplatsen och bibliotekslokalen får något lägre medelvärden. Minst nöjd är man med möjligheten till studier i lugn och ro och bristen på sittplatser och grupprum i biblioteket.

Biblioteket tackar alla som deltog i enkätundersökningen.

Resultat av biblioteksenkäten 2009

Biblioteksenkät 2009

Vad du tycker om biblioteket? Har biblioteket den litteratur du behöver? Får du hjälp att hitta det du söker? Hur blir du bemött? Fungerar kopieringsapparaterna? Grupprummen? Vad är bra och vad kan göras bättre?

Hjälp oss att utvärdera verksamheten genom att göra biblioteksenkäten.

Ta chansen att påverka biblioteket och hjälp oss att bli bättre!

Biblioteksenkäten 2009 finns tillgänglig via en länk på  ditt studentmejl/personalmejl.