Kategoriarkiv: Nyheter

Lean library plugin – snabb access till digitalt innehåll

Lean Library-pluginen ger dig snabb och enkel åtkomst till det digitala innehåll som köpts av Högskolan i Halmstad.

Efter installation triggas pluginen automatiskt när du är på en webbplats som innehåller innehåll som biblioteket prenumererar på.

Om du befinner dig utanför campus eller använder trådlös åtkomst kan du bli uppmanad att logga in med din HH-identitet. När du är inloggad kommer ikonen för tillägget att lysa grönt om biblioteket ger dig åtkomst.

Om innehållet du vill använda inte verkar tillgängligt, kommer pluginen automatiskt att söka efter öppna versioner av artikeln eller ge en länk till ett formulär för fjärrlånebeställning.

För dig som är kopplad till ytterligare ett lärosäte finns även möjligheten att lägga till access till deras elektroniska resurser.

Ladda ner pluginen Läs mer om pluginen

Sweden cancels agreement with Elsevier

Since Elsevier does not meet the requirements of Swedish universities and research institutes, when it comes to Open Acess, the Bibsam Consortium has decided not to renew the agreement with the scientific publisher Elsevier.

The agreement will end on the 30th of June. Roughly 1,900 journals are in the Science Direct Freedom Collection and will be affected by this change.

What does this mean in terms of access?

This means that students, researchers and staff, at Halmstad University, will continue to have access to articles published from 1995 to June 30th 2018.

But we will not be able to access any new articles published after June 30th on the publisher’s platform.

Read more about it at openaccess.se

OneSearch ersätter Summon

OneSearch

Från årskiftet har Summon ersatts av EBSCO Discovery Service (EDS), som Högskolans discoverytjänst. Det nya systemet kallar vi OneSearch. OneSearch är en s.k. discoverytjänst. I praktiken är det en sökmotor för att lättare upptäcka Högskolebibliotekets samlingar. I OneSearch kan du söka inom ett brett spektrum av databaser, e-tidskrifter, e-böcker och mycket mer.

OneSearch ger oss möjligheten att på ett bättre sätt integrera vår lokala katalog, vilket ger möjligheter till en mer sömlös sökupplevelse. Du kan direkt se om en lokal bok finns inne eller ej och du kan också lägga reservationer på utlånade titlar utan att lämna OneSearch.

Som alltid när man byter från ett system till ett annat kan det förekomma vissa inkonsekvenser under en inkörningsperiod. Men om sådana finns är vår förhoppning att dessa försvinner i takt med att systemet trimmas.

Du kan antingen söka via en sökruta på biblioteket startsida alt. gå direkt till OneSearch för att söka.

Publicera open access via Springer Compact

Högskolan är nu med i ett det nationella pilotavtalet Springer Compact. I korthet innebär avtalet att forskare affilierade till HH får tillgång till ca 1700 Springer-tidskrifter, samt att HH-forskare som publicerar sig i dessa tidskrifter inte behöver betala författaravgifter, så kallade APC-avgifter. APC-kostnaderna täcks av det nationella avtalet och publikationerna blir fritt tillgängliga.

Läs mer om avtalet