Författararkiv: bibbib

De flesta nöjda med biblioteket enligt biblioteksenkäten

De flesta är nöjda med biblioteket och bibliotekets service enligt biblioteksenkäten 2009. Högst medelvärde får personal och service medan media, webbplatsen och bibliotekslokalen får något lägre medelvärden. Minst nöjd är man med möjligheten till studier i lugn och ro och bristen på sittplatser och grupprum i biblioteket.

Biblioteket tackar alla som deltog i enkätundersökningen.

Resultat av biblioteksenkäten 2009

Låna en dator

Inga lediga datorer?

Nu kan du låna en bärbar och sitta var du vill i biblioteket. Du måste ha ett konto till högskolans nätverk och du måste lämna pass, körkort eller ID i pant när du lånar.

Datorn får inte lämna biblioteket. Än så länge finns två datorer till utlån och det går inte att skriva ut från dem.

Biblioteksenkät 2009

Vad du tycker om biblioteket? Har biblioteket den litteratur du behöver? Får du hjälp att hitta det du söker? Hur blir du bemött? Fungerar kopieringsapparaterna? Grupprummen? Vad är bra och vad kan göras bättre?

Hjälp oss att utvärdera verksamheten genom att göra biblioteksenkäten.

Ta chansen att påverka biblioteket och hjälp oss att bli bättre!

Biblioteksenkäten 2009 finns tillgänglig via en länk på  ditt studentmejl/personalmejl.

World Digital Library

En tidig inspelning av Marseljäsen, Sarah Bernhardt-vykort, kartor som visar 1800-talets handelsvägar i Sahara eller gamla kinesiska manuskript? Detta och mycket annat intressant hittar man i World Digital Library, som öppnades den 21 april.

UNESCO och Library of Congress står bakom satsningen. Tanken är att skapa ett världsbibliotek med unikt material från arkiv och bibliotek i hela världen. Från Sverige deltar Kungliga biblioteket med bl. a sin digitala version av Djävulsbibeln, Suecia Antiqua et Hodierna, Linnés dagböcker från de tidiga resorna i Lappland, Dalarna och Västmanland, samt en del kartografiskt material.

Vad ska samlas?

Målsättningen är kanske inte helt klar vad som ska samlas in. Somliga tycker att man bör inkludera allt som är viktigt och intressant. Andra anser att WDL bör vara mer selektivt och inskränka sig till att visa ”nationella skatter”. På så sätt får verksamheten en unik profil. Vill man hitta ”allt” kan man använda Google.

Länk till World Digital Library

WDL

Internationella organisationer nu i Landguiden

Databasen Landguiden från Utrikespolitiska Institutet har nu uppdaterats med inrormation om internationella organisationer. Organisationer i fickformat har tidigare endast funnits i tryckt format och blir nu elektroniska. Landguiden innehåller sedan tidigare information om all världens länder, där man kan jämföra länder och världsdelar från olika geografiska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella fakta. En hel del statistik ingår också.

Svenskt översättarlexikon

I Svenskt översättarlexikon kan man läsa om svenska översättare: biografier, porträtt och verkförteckningar.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, 

språkhistoriker, översättare och kritiker. Databasen är under uppbyggnad och utvidgas kontinuerligt med nya artiklar. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.


Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1718-1763, skrev egna dikter och översatte bl. a Montesquieu.

Sondera- ny söktjänst från KB och Riksarkivet

Kungliga biblioteket och Riksarkivet har lanserat den nya söktjänsten Sondera. Här kan man söka i tre nationella databaser samtidigt: de akademiska bibliotekens samkatalog LIBRIS, nationella arkivdatabasen NAD och Svensk Mediedatabas från Sveriges nationalarkiv för audiovisuella medier. Vid sökning får man en översikt av träffarna i de olika databaserna och sedan får man gå vidare till databaserna för att få mer information – och hur man kan få tag i materialet. Arkivmaterial t. ex får oftast läsas på plats där arkivet finns och böcker,  artiklar etc. i Libris som inte finns på högskolebiblioteket kan vi hjälpa till med att fjärrlåna.

Testperiod på Passport från Euromonitor

EuromonitorUnder 6 månader har vi en testperiod på Euromonitors databas Passport GMID (Global Market Information Database) Academic.

Databasen innehåller:

Landanalyser
Internationellt jämförbar statistik över demografi, ekonomi och övrig statistik
Analyser av företagens affärsmiljöer och framtidsutsikter
Land- och regionprofiler

Branschanalyser
Data över marknadsstorlekar av dagligvaror
Framtidsanalyser av branscher och sektorsrapporter
Företagsprofiler, marknadsandelar och varumärken

Konsumentanalyser
Detaljerad statistik över inkomster, utgifter och konsumentlivsstilar
Analyser av livsstilar och demografiska förändringar
Nya konsumenttrender och attityder

Geografisk täckning
205 länder, både utvecklade och tillväxtmarknader, undersöks kontinuerligt.
Data går att jämföra mellan länderna.

”Passport from Euromonitor International sets the standard
for global market analysis. It offers a single gateway to
business intelligence on industries, countries and
consumers.”

Endast tillgänglig från datorer på campus – ingn inloggning via proxy.

Rikstermbanken

Terminologicentrum (TNC) har inrättat nättjänsten Rikstermbanken, en ny databas för facktermer från många olika områden. Den innehåller innehåller  termer på svenska, på skolspråken, på minoritetsspråken och några andra språk.
Man kan slå upp betydelsen och definitionen av ett ord eller begrepp, se skillnaden mellan två likartade uttryck och få översättningen/motsvarigheten av en fackterm till eller från svenska (använd Utökad sökning). Mycket användbart och helt gratis!