Författararkiv: ar

Gästlogin tillgängligt för externa studenter och forskare

Högskolebibliotekets uppdrag är att serva studenter, forskare och personal vid Högskolan i Halmstad. Också externa studenter och forskare vid andra högskolor och universitet kan få utökad service i form av fjärrlån och tillgång till bibliotekets datorer och internet.

På grund av ett ökat tryck på bibliotekets begränsade antal datorer ser vi inget annat val än att inskränka tillgängligheten till dessa att enbart inkludera Högskolans studenter, forskare och personal, samt även externa studenter och forskare från externa universitet och högskolor.

Allmänheten kan fortfarande registrera sig för att låna böcker. För access till datorer samt Internet hänvisar vi till stadsbiblioteket.

Avgifter på fjärrlån

Biblioteket inför nya avgifter på fjärrlån fr.o.m.  måndag 30 augusti. Priset på artikelkopior kommer då att bli 40 kronor medan boklån inom Norden även fortsättningsvis kommer att vara gratis. För boklån utom Norden kommer vi att debitera den faktiska kostnaden (mellan 150 – 250 kronor). Du som studerar eller är anställd vid Högskolan i Halmstad, samt du som studerar vid annan högskola eller universitet, kan använda dig av tjänsten.

Vad forskas det om i Danmark?

I databasen forskningsdatabasen.dk hittar du referenser till vetenskapliga artiklar, avhandlingar, uppsatser, presentationer från konferenser…

Innehållet i databasen hämtas från danska universitet och forskningsinstitutioner i syfte att sprida kunskap om dansk forskning. Det är enkelt att söka bland de över 250 000 publikationer och forskningsresultat som finns i basen. Mycket finns dessutom i fulltext.

Så fungerar Wikipedia

Vid en sökning på ordet Åsikt i Wikipedia får man följande definition:

Åsikt är en människas sätt att se på någonting, till exempel:

-Min åsikt i detta är att vi ska hissa ner flaggan.

Det handlar alltså om ett uttalande om vad personen ifråga (personligen) tycker.”

Det finns många åsikter om Wikipedia, många tycker det är fantastisk källa att ösa ur, en del menar att Wikipedia är fullt av felaktigheter och lösryckta fakta…

Vad man än tycker kan det vara bra att ta reda på lite mer om fenomenet Wikipedia, sådant som: Vad Wikipedia egentligen är för något. Hur det är uppbyggt. Vad Wiki betyder… och mycket mer…
Läs boken ”Så fungerar Wikipedia”, skriven av Lennart Guldbrandson så får du många svar. Du hittar boken på Högskolebiblioteket.

Nu är även landsarkivens samlingar synliga på webben!

Från och med den 16 juni 2008 är samlingarna på biblioteken i Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven sökbara i en gemensam bibliotekskatalog på Statens arkivs hemsida

Bibliotekskatalogen har en gemensam sökfunktion för alla arkivbibliotek och en sökfunktion för
respektive bibliotek. Den innehåller även information om bibliotekens samlingar och service, öppettider och kontaktuppgifter.

Vetenskapliga tidskrifter på webben

Om hur vetenskapliga tidskrifter på webben balanserar mellan tradition och ny teknik och att det inte är självklart hur nya tidskrifter ska utformas för att attrahera läsare i ett nytt medium… handlar en ny doktorsavhandling i Biblioteks- och informationsvetenskap, skriven av Helena Francke, om.
Avhandlingen heter (Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals och lades fram vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, i april 2008

Ur pressreleasen:

”Möjligheten att enkelt producera och distribuera artiklar på webben påverkar kommunikationsmönstren i vetenskapliga sammanhang. Nya vetenskapliga tidskrifter som erbjuder artiklar kostnadsfritt, så kallad open access, har fått global spridning. Dessa tidskrifter står i fokus för Helena Franckes avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap. Frågan är vad som händer när vetenskapliga artiklar letar sig ut på nätet? Innebär nätpubliceringen några stora skillnader i till exempel organisation och layout och i vilken utsträckning används nya funktioner som till exempel interaktivitet? – Förändringar blir det, konstaterar Helena Francke, men hittills inte så stora som många av de mer innovativa debattörerna har efterlyst.”

Du hittar avhandlingen i Hulda men den finns också att läsa på nätet

EUA Bologna Handbook – Making Bologna work

EUA (European University Association)

ger ut en handbok om Bologna. I denna står bland annat att läsa om bakgrunden till Bolognaprocessen och hur de tre övergripande målen: att främja rörlighet och anställningsbarhet samt att göra Europa till ett konkurrenskraftigt och attraktivt område för högre utbildning, skall implementeras i de 46 länder som deltar.

Handboken kommer att uppdateras fortlöpande och du hittar den i bibliotekets referensavdelning, hylla Ep. En CD-skiva med tabeller, diagram och texter hör till boken.