Open access-publicering vid Högskolan i Halmstad

DSC00084-kopia-624x984Vi har i tidigare inlägg lyft fram den årligt återkommande open access-veckan här i bloggen och 20-26 oktober är det återigen dags att ge lite extra uppmärksamhet åt detta aktuella ämne.

Den här gången tänkte vi att det kunde vara intressant att titta på hur stor del av Högskolan i Halmstads forskning som har publicerats open access. Enligt rapporten ”Open Access-publicering vid svenska lärosäten: en kartläggning av året 2011”[1] som kom i början av året hamnar Högskolan i Halmstad på en god 10:e plats av 32 lärosäten med sina 25 % oa-publicerade artiklar. Siffrorna gäller dock 2011 eftersom det krävs några års fördröjning för att få säkerställda siffror.

För 2014 kan vi ändå få ett hum om hur oa-publiceringen ser ut genom att titta på hur många tidskrifter högskolans forskare har publicerat sina artiklar i för att sedan kontrollera om dessa är oa eller inte i DOAJ. Ett ungefärligt resultat visar att högskolan även 2014 ligger runt 25 % när det gäller artikelpublicering i oa-tidskrifter.

Oa-tidskrifter och förlag vid HH

För er som inte redan känner till detta så finns det två vetenskapliga oa-tidskrifter som ges ut vid Högskolan i Halmstad.

Dessutom har Högskolan i Halmstad också ett eget förlag, Halmstad University Press, som drivs av Högskolebiblioteket. Förlaget ger ut avhandlingar, forskningsrapporter, konferenspublikationer och andra samlingsvolymer producerade av högskolans anställda där fokus ligger på digital publicering enligt oa.

Läs fler inlägg om open access här:

http://blogg.hh.se/hogskolebiblioteket/category/open-access/


[1] Fathli, M., Lundén, T. & Sjögårde, P. (2014). Open Access-publicering vid svenska lärosäten: en kartläggning av året 2011. Kungliga biblioteket. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:711243/FULLTEXT01.pdf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *