DiVA-granskning och workshops

121029-ARC13_200-pxVårt publiceringsprojekt på Högskolebiblioteket spänner över tre områden: strategisk publicering, open access och bibliometri. Samtidigt utgör vi parallellt med detta arbetsgruppen för bibliometri inom ramen för forskningsutvärderingen ARC13. Under arbetets gång sedan projektets förstudie som drog igång i slutet av augusti har det successivt kommit att bli allt tydligare att projektets bibliometridel, åtminstone i det här skedet, å ena sidan har tagit den ojämförligt mesta tiden i anspråk och å andra sidan så gott som helt har kommit att sammanfalla med ARC13-arbetet. Hittills har detta till stor del bestått av kvalitetsgranskning av DiVA-poster.

Redan i mitten av september tog vi beslutet att före allt annat prioritera kvalitetskontrollen av poster i högskolans publikationsdatabas DiVA. För att publikationsdata skall kunna användas som bibliometriskt underlag måste den nämligen å ena sidan beläggas bibliografiskt och å andra sidan utformas på ett standardiserat sätt så att automatiska datauttag blir möjliga. Att arbetet med denna kvalitetssäkring eller ”städning” av själva grunddatan vanligen är den största och mest tidskrävande uppgiften i en bibliometrisk studie stod klart när vi tog del av erfarenheter från tidigare utvärderingar på andra lärosäten.

Den bibliografiska granskningen av DiVA-poster har redan tidigare i många år varit ett stort och löpande arbete för biblioteket, men nu behövde vi ta oss an det hela på ett mer övergripande och koordinerat sätt utifrån väl definierade bibliometriska kriterier. Alla 2210 poster under perioden 2005-2012 skulle granskas med avseende på för våra syften speciellt viktiga indikatorer såsom användarnamn, forskningsmiljö, ID i databaserna Scopus och WoS samt tidskrift/ISSN-nummer och förlag ur kontrollerade listor. Utöver dessa 2210 poster tillkommer nya kontinuerligt och forskarna har nu också ombetts att även registrera publikationer de skrivit på andra lärosäten under den aktuella perioden. Brytdatum för denna komplettering är 15 januari och granskningen kommer sedan att pågå ytterligare två månader innan det är dags för själva analysdelen av ARC13-utvärderingen.

För de forskare som vill ha hjälp med DiVA-registreringen erbjuder vi på biblioteket workshops enligt följande:

10/1 kl. 12-14 och 14/1 kl. 12-14

Lokalen för dessa är Biblioteket, lektionssal plan 3.

Välkomna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *