Internationella Open Access-veckan

OA-weekMed anledning av den pågående internationella Open Access-veckan vill vi på Högskolebiblioteket passa på att slå ett slag för open access (OA) som publiceringsmodell. De senaste åren har denna relativt nya modell vuxit sig allt starkare som ett efterfrågat och livskraftigt alternativ till konventionell, prenumerationsbaserad publicering.

Vad är open access?

Open access-publicering av vetenskaplig litteratur innebär att denna görs fritt tillgänglig i digital form på Internet för alla att läsa, ladda ned, kopiera och använda. När det gäller artiklar kan detta göras antingen 1.) direkt i en OA-tidskrift, eller 2.) genom så kallad parallellpublicering av en tidigare publicerad artikel. På så vis skapas förutsättningar för att göra forskningen mer synlig, spridd och citerad.

Ett aktuellt exempel på direktpublicering i en OA-tidskrift är den nya studien ”Political Institutions and Their Historical Dynamics” som Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap här vid Högskolan i Halmstad, är medförfattare till. Genom att, som i det här fallet, välja att publicera artikeln i den framstående och vetenskapligt granskade OA-tidskriften PLOS ONE erbjuds läsaren även länkar till citeringar i sociala medier som Facebook och Twitter.

På Högskolan i Halmstad sker parallellpublicering i publikationsdatabasen DiVA – det Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enligt rektorsbeslut är det obligatoriskt för forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA, men man kan med fördel också välja att gå ett steg längre och även publicera dem open access – fritt tillgängliga i fulltext. Bara under den senaste månaden har cirka 26 000 unika besökare utnyttjat möjligheten att ladda ner fulltextdokument härifrån – totalt fler än 50 000 gånger.

Ökad synlighet – ökad citeringsgrad

Direkt OA-publicering och parallellpublicering i öppna digitala arkiv är alltså två huvudsakliga vägar att gå för att göra forskningsresultaten mer synliga och därmed också mer citerade. Ökad citeringsgrad är i sin tur en viktig faktor för ökade forskningsanslag. De ökade forskningsmedel, drygt en miljon kronor, som Högskolan i Halmstad i den senaste budgetpropositionen föreslås få för 2013 hänför sig just till att forskarna här skriver och publicerar vetenskapliga arbeten vilka blir alltmer citerade.

Läs mer

Läs mer om OA-publicering på Kungliga bibliotekets programsida OpenAccess.se och i vår bibliotekarie Anna Carlborgs uppsats Vetenskaplig kommunikation genom open access.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *