Vad önskar du dig?

Nytt år, nya krafter, nya drömmar och nya förväntningar. Så här är bibliotekets önskemål och förväntningar inför 2011:

  • Tillhandahålla informationskällor (råmaterialet till all forskning och utbildning) som bidrar till att utveckla och upprätthålla bildning och den intellektuella miljön.
  • Ge personligt stöd och service genom samtal och samverkan som bidrar till bättre kunskap och resultat hos studenter och personal.
  • Utveckla innovativa och effektiva verktyg och tjänster för att studenter, lärare, forskare och allmänhet ska upptäcka och ta del av det stora utbudet av informationskällor.
  • Skapa ett ändamålsenligt och funktionellt rum som samtidigt är inbjudande och bekvämt för individer och grupper att studera och lära i med en stödjande infrastruktur.
  • Biblioteket kompetensutvecklar studenter och personal med färdigheter i att behärska informationsstrategier för studier, forskning och livslångt lärande.

Källa: Högskolebibliotekets måldokument

Vad tycker du? Vilka önskemål eller förväntningar har du på bibliotekets service och tjänster? Har du några konkreta förslag på hur vi kan uppnå våra mål? Ta tillfället i akt och önska dig något.

Vi kan inte lova att uppfylla alla önskemål då vi måste agera inom bestämda ramar och just nu är ekonomin en bromsande faktor. Men vem vet? Om man inte önskar får man inte heller något. Så, ta tillfälle i akt! 😉

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *