Studenter på DDI vinner pris för uppsats

Matilda Sander och Moa Almarsson, studenter från Digital Design och Innovation har tilldelats ett stipendium under internationella funktionshinderdagen för sin kandidatuppsats “Designförslag för interaktiv talsyntes i mobila applikationer för synskadade användare”. Stipendiet delades ut av Halmstad kommun.

För bilder, motivering och ytterligare information, se följande länk:

https://www.hh.se/information/nyheter/nyheter/2019-12-04-internationella-funktionshinderdagen—att-designa-ett-samhalle-for-alla.html?fbclid=IwAR3b_mKdLOzUk1WNnjUik7WT54PHmGxL_fq8SLuyrKTj_EXCWVz5K9_XxOI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *