Bästa projekt i Designstudio hållbarhet 2019

Priset för bästa designstudioprojekt gick till David Dalsmyr och Oliver Weberg och delades ut av Mathias Amnell från Forefront Consulting Group. Motiveringen löd:

Projektgruppen har på ett tydligt sätt identifierat ett problemområde för den verksamhet de valt att fokusera på. I en bransch med många utmaningar, svag eller spretande digitalisering och kommunikation har de med ett öga för användbarhet, värdeskapande och med en tydlig fokus på hållbarhet tagit fram ett lösningsförslag med hög grad av relevans och med väl identifierade utmaningar för framtiden.
Med sin kritiska design och inspirerande lösningsförslag är jag stolt över att få dela ut Forefronts stipendie för bästa designstudio 2019 till David Dalsmyr och Oliver Weberg i projektet Daglig verksamhet i Varbergs kommun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *