Bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet 2019

Priset för bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet gick till Tim Hallerhed och Jonny Ha.
Titel: SaaS-baserade affärssystem – hur tar små och medelstora organisationer ställning trots kända risker? Jeeves står bakom priset och motiveringen löd:

Uppsatsen inom affärssystemsområdet behandlar ett mycket aktuellt ämne som för många av våra kunder är viktigt att belysa. Uppsatsen är välskriven och författarna visar på god insikt och kunskap om ämnet och svarar upp mot arbetets problem och syfte. Författarna har fångat kända risker kring SaaS-baserade affärssystem på ett tydligt och relevant sätt med ett tydligt kunskapsbidrag om nya identifierade påverkansfaktorer som vi kan ha med oss i diskussioner med både befintliga och nya kunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *