Monthly Archives: February 2017

Bendik Bygstad utvecklar hälsoinnovationsforskningen i informatik vid Högskolan i Halmstad

Bendik Bygstad

Bendik Bygstad, Oslo universitet, har påbörjat sin tid som gästprofessor hos oss. Bygstad ingår i KK-miljöns program för internationella gästprofessorer. Hans forskning adresserar utmaningar inom digital innovation med fokus på infrastruktur i hälsosektorn.

Under sin tid kommer Bygstad att delta i arbetet med att utveckla hälsoinnovationsforskningen i informatik vid Högskolan i Halmstad. Vi kommer att beforska digitaliseringen av Hallands sjukhus och hälso- sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vidare sker detta i samverkan med företagen Affecto, Findwise och SAP, berättar Magnus Bergquist, professor i informatik vid Akademin för informationsteknologi.

Bygstads publikationer