Designstudio hälsoinnovation

2015-03-23 10.36.00
Idag gick tredje designstudion av stapeln för DDI år 2. Temat är Hälsoinnovation och bland uppdragen finns spännande uppdrag som inomhusnavigering på sjukhus, interaktiv löparcoach för barforalöpning, en digital idrottsförening, hälsoportal för stora mängder hälsodata och appar som stöder strokepatienter i sin rehabilitering.
Under fem veckor jobbar studenterna i designteam för att undersöka, analysera, skissa, prototypa och verifiera lösningar inom ramen för sina uppdrag. Slutredovisning sker tors 30 april kl 10 i Halda. Välkommen dit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *