Presentation av labbets forskning för Volvo Cars

Idag hade sektionen besök av Volvo Cars. Maria och Pontus presenterade labbets forskning för Volvo Cars forskningschef. Vi berättade om projekten Readi2… där vi samarbetar med Volvo AB och Safe Speech for Knowledge där vi arbetat tillsammans med Volvo Monitoring and Concept Center i Los Angeles. Vi diskuterade även designstudioprojekt som just nu pågår i kursen Designstudio Mobil, där studenterna undersöker alternativa interaktionsformer för autonoma bilar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *