Pris för bästa kandidatuppsats i informatik

Innan sommaren delades priset för årets bästa kandidatuppsats i informatik 2020 ut till vinnarna Hannes Erlandsson och Jesper Hanssen. Prissumman på 10 000 kr sponsrades av PS Provider, och motiveringen för priset löd:

Årets bästa informatikuppsats är en välskriven och tydligt fokuserad studie av ett aktuellt IT-problem som, även om det sker i det lilla, kan få stora samhälleliga konsekvenser. Studien bygger på en stringent och rigoröst genomförd empirisk studie som med hjälp av en prototyp undersöker ett tydligt designproblem som också representerar ett väl avgränsat kunskapsproblem. Uppsatsen är väl grundad i tidigare forskning och den egna empiriska studien, vars resultat visar på ett tydligt eget och unikt kunskapsbidrag.

Vinnarna av årets kandidatuppsats i informatik, Hannes Erlandsson och Jesper Hanssen med varsitt diplom i hand.
Vinnarna Hannes Erlandsson och Jesper Hanssen

Podcast-kurs uppmärksammad i Universitetsläraren

Projektledare Pontus Wärneståhl vid inspelning av podcasten “Human-Centered Machine Learning”.

Kursen som i podcast-format utgör fyra högskolepoäng på masternivå riktar sitt fokus mot AI och människocentrerad tjänstedesign. Det flexibla utbildningsformatet gör det möjligt att nå ut till både studenter och yrkesverksamma i vardagslivet, vilket har resulterat i över 1850 nedladdningar.

– Att lyssna på en dialog mellan två experter är intressant och givande i poddformat. Det är en stor bonus att vi med podden kan nå studenter i nya sammanhang, när de joggar, diskar och pendlar, säger projektledare Pontus Wärneståhl och påpekar att den också är billigare och enklare att producera än en snygg videokurs.

Projektet som finansierades av Vinnova visar positiva resultat från den referensgrupp bestående av tio yrkesverksamma och Pontus menar att det finns planer på vidare utveckling.

– I nästa poddkursprojekt skulle vi vilja prova att göra fråga-svar-avsnitt baserat på studenternas frågor.

Lyssna på podcasten här: https://play.acast.com/s/human-centered-machine-learning

Fullständig artikel från Universitetsläraren hittas här: https://universitetslararen.se/2020/02/10/kurs-i-form-av-en-podd-skapar-nya-mojligheter/?hilite=%27pontus%27

Susanne Lindberg tilldelas Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom informatik 2018

Susanne har tilldelats Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom informatik 2018. Priset delas ut av Svenska informationssystemakademin, SISA, för att uppmuntra och visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik. Motiveringen till priset lyder:
”The committee finds Susanne Lindbergs dissertation timely and thought-provoking. It ties well into the “Scandinavian” research tradition of participatory design and provides deep insights into the interplay of ethics and user involvement in “sensitive design situations”. Ethics is one of the most important and challenging issues for the development of information systems in healthcare, and for Informatics as a discipline.”

Pristagare Susanne Lindberg

Pristagare Susanne Lindberg

Det går att läsa mer om priset här: http://sisa-org.se/borje-langeforspriset/
Avhandlingen finns även i PDF-format här: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1188617

Studenter på DDI vinner pris för uppsats

Matilda Sander och Moa Almarsson, studenter från Digital Design och Innovation har tilldelats ett stipendium under internationella funktionshinderdagen för sin kandidatuppsats “Designförslag för interaktiv talsyntes i mobila applikationer för synskadade användare”. Stipendiet delades ut av Halmstad kommun.

För bilder, motivering och ytterligare information, se följande länk:

https://www.hh.se/information/nyheter/nyheter/2019-12-04-internationella-funktionshinderdagen—att-designa-ett-samhalle-for-alla.html?fbclid=IwAR3b_mKdLOzUk1WNnjUik7WT54PHmGxL_fq8SLuyrKTj_EXCWVz5K9_XxOI

Bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet 2019

Priset för bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet gick till Tim Hallerhed och Jonny Ha.
Titel: SaaS-baserade affärssystem – hur tar små och medelstora organisationer ställning trots kända risker? Jeeves står bakom priset och motiveringen löd:

Uppsatsen inom affärssystemsområdet behandlar ett mycket aktuellt ämne som för många av våra kunder är viktigt att belysa. Uppsatsen är välskriven och författarna visar på god insikt och kunskap om ämnet och svarar upp mot arbetets problem och syfte. Författarna har fångat kända risker kring SaaS-baserade affärssystem på ett tydligt och relevant sätt med ett tydligt kunskapsbidrag om nya identifierade påverkansfaktorer som vi kan ha med oss i diskussioner med både befintliga och nya kunder.

Bästa kandidatuppsats i informatik 2019

Bästa kandidatuppsats i informatik gick till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson. Priset delades ut av Max Lind från Halmstad Stadsnät

Titel: SELF-SERVICE BI – Vägen till en lyckad Self-Service-lösning

Business Intelligence tillämpningar blir alltmer centrala för affärssystem då dessa hjälper företag att bli mer kreativa, innovativa och konkurrenskraftiga. Idag ställs det dock nya krav på dessa verktyg vilket bland annat har öppnat upp för Self-Service Business Intelligence (SSBI). SSBI syftar till att förenkla för användare att få underlag till analyser och rapporter utan att behöva involvera IT-avdelningen. Denna typ av implementationer utmanar dock befintliga system, arbetssätt och organisatoriska strukturer. För att företag fullt ut ska kunna dra nytta av SSBI krävs en god förståelse för hur de utmaningar organisationen ställs inför ska hanteras.

Genom en ambitiös och väl genomförd studie bidrar uppsatsen ”Self-Service BI – Vägen till en lyckad Self-Service lösning” med empiriskt kunskap och analytiskt grundade förslag på hur företag kan hantera utmaningar relaterade till SSBI. Därmed bidrar uppsatsen med ökad förståelse för SSBIs roll i organisationen och hur företag kan möjliggöra lyckade SSBI-implementationer.

Bästa projekt i Designstudio hållbarhet 2019

Priset för bästa designstudioprojekt gick till David Dalsmyr och Oliver Weberg och delades ut av Mathias Amnell från Forefront Consulting Group. Motiveringen löd:

Projektgruppen har på ett tydligt sätt identifierat ett problemområde för den verksamhet de valt att fokusera på. I en bransch med många utmaningar, svag eller spretande digitalisering och kommunikation har de med ett öga för användbarhet, värdeskapande och med en tydlig fokus på hållbarhet tagit fram ett lösningsförslag med hög grad av relevans och med väl identifierade utmaningar för framtiden.
Med sin kritiska design och inspirerande lösningsförslag är jag stolt över att få dela ut Forefronts stipendie för bästa designstudio 2019 till David Dalsmyr och Oliver Weberg i projektet Daglig verksamhet i Varbergs kommun.

Designutmaning i samarbete med Laholmsbuktens VA

LBVAUnder skärtorsdagen organiserade Emil Bergström och Markus Virtanen, två tredjeårsstudenter på DDI, en designutmaning för programmets alla tre år. Uppdraget gick ut på att hjälpa Laholmsbuktens VA kommunicera med invånarna i Halland gällande bristen på vatten, och motivera till mer sparsam vattenanvändning. Tillsammans med representanter från LBVA jobbade studenter från programmet i grupper under dagen, och LBVA utsåg i slutändan en vinnande grupp.

TEXT: Susanne Lindberg

Utbildning, forskning, samverkan och design ”in the wild”

Pontus Wärnestål skrev nyligen om våra utbildningar, samverkan och Interaction19 i SamspelPontus Wärnestål

När vi som arbetar med interaktionsdesign och tjänstedesign använder begreppet “design” menar vi inte bara hur något ser ut, utan framför allt hur en tjänst eller produkt fungerar och används, och hur designen påverkar individ, organisation och samhälle ur flera olika perspektiv. Det har nog inte undgått någon att artificiell intelligens (AI) och data-drivna digitala tjänster har fått ett enormt uppsving de senaste åren och kommer att ha stor påverkan på de flesta människors vardag framöver. Anledningarna till detta är flera, och det sätter fingret på en viktigt sak: att de teknologier som tidigare i första hand har varit begränsade till forskningslabb och science fiction-filmer numera påverkar oss alla i vardagen – oavsett om vi vet om det eller inte. I många länder används AI redan i dag för så viktiga frågor som brottsbekämpning, försäkrings- och bankärenden och hälso- och sjukvård. Designen av sådana tjänster och dess effekter blir alltså en enormt viktig fråga. Och designens effekter måste studeras på plats där det händer – ute på fältet. Just detta var också temat på en av de största designkonferenserna, Interaction19, som gick av stapeln i Seattle i början av februari och hade undertiteln: ”Design in the Wild”. Interaction19 bestod av flera delar och jag hade förmånen att få dels delta i Education Summit-delen som hålls under två dagar innan huvudkonferensen, dels vara en av talarna på huvudkonferensen.

Läs hela krönikan här

TEXT: Pontus Wärnestål
BILD: Joachim Brink

Lyckat möte mellan studenter och företag ­i fjärde upplagan av Arena Affärssystem

Över 200 personer samlades till årets upplaga av Arena Affärssystem som nyligen gick av stapeln. Det är ett årligt event vid Högskolan i Halmstad där representanter från företag och organisationer möter studenter och personal från Högskolan för att ta del av avgångsstudenternas presentationer från sin praktikperiod, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Arena Affärssystem

– Det som har varit extra roligt med Affarssystemprogrammet är vår VFU-tid. Att få komma ut i ett företag, och få göra det individuellt. Det har gett oss självförtroende, säger Fanny Wennberg, en av de avgångsstudenter som under Arena Affärssystem presenterade resultaten av sin praktikperiod.

– Vår ambition är att utbilda verksamhetsutvecklare som blir attraktiva på arbetsmarknaden där digitalisering och affärssystem på olika sätt gör det möjligt till förändringsarbete inom en organisation. Vi är stolta över att utbilda studenter i framkant, säger Christer Rehnström, programansvarig för Affärssystemprogrammet.

Läs hela högskolans artikel och se filmklippet här

Text: Louise Wandel
Film och foto: Ida Fridvall