Etikettarkiv: #Webbutbildning

Digga Hallands webbutbildning är lanserad!

I början av maj lanserades Digga Hallands webbutbildning som 7000 medarbetare inom vård och omsorg kommer genomgå under 2019 och in i början på nästa år.  Webbutbildningen är en övergripande aktivitet i projektet som alla halländska kommuner och Region Halland är med och genomför.

Foto: Joakim Andersson

Förståelse för vad digitalisering är och innebär varierar bland medarbetare inom vård och omsorg. Digga Halland har gemensamt tagit fram en webbutbildning som ska erbjuda personalen en grundläggande utbildning inom digitalisering av vård och omsorg. Medarbetarna kommer kunna lära sig vad digitaliseringen är, hur de kan påverka och förändra sitt arbete samt även upptäcka möjligheterna med digitaliseringen.

Efter månader av intensivt arbete med att ta fram utbildningen är den nu på plats och redo att börja genomföras. Kommunerna och regionen kommer utefter egen planering att låta personalen göra utbildningen vid olika tillfällen under kommande nio månader. Efter februari 2020 ska alla 7000 medarbetare genomgått utbildningen och förhoppningsvis utökat kunskapen om vad digitalisering är och innebär för deras arbete, yrkesroll och utveckling. I samband med lanseringen av webbutbildningen så publicerades även en trailer som visar vad utbildningen innehåller och kort ger inblick i hur webbutbildningen ser ut.

 

Framtagningen av webbutbildningen har varit ett lagarbete där flera externa leverantörer varit delaktiga i att ta fram produktionen. I samband med att webbutbildningen lanseras kommenterar en av parterna samt projektledaren hur arbetet har gått och vad de hoppas på för reaktioner när medarbetare inom vård och omsorg ska göra utbildningen.

Det här är en utbildning som vi är stolta över att ha tagit fram. Vi hoppas att personalen ska uppskatta utbildningen och motiveras att aktivt delta i den snabba digitala utveckling som pågår. Vi är speciellt nyfikna på att se resultatet av den dialog som vi hoppas att utbildningen skapar och att övningarna bidrar till att sprida tankar och kunskap mellan medarbetarna. Att ha tagit fram den här utbildningen har varit väldigt lärorikt och spännande, framför allt när det kommer till framtidsspaningarna och möjligheterna som digitaliseringen innebär.
Andreas Silfverberg, StageIT

 

 

 

 

 

Jag hoppas att regionens och kommunernas personal inom vård och omsorg får en ”aha-upplevelse” av vad digitaliseringen kan möjliggöra i deras yrkesroll, när de gör webbutbildningen. Även att den skapar motivation, nyfikenhet och förändringsvilja.
Lena German Millberg,
Projektledare Digga Halland

 

 

 

 

Webbutbildningens startskott!

Hur ska webbutbildningen se ut och vad ska deltagarna utbildas i?
Det är stora frågor som fortfarande lever och tar sin form- men vi är på god väg!

Under oktober månad tecknade projektet avtal med det företaget som ska ta fram plattformen för webbutbildningen. Vi ser fram emot att få arbeta vidare med Andreas på StageIT för framtagandet av webbutbildningen. Redan vid första mötet kom vi in på relevansen och betydelsen av att ta fram en bra utbildning som inspirerar och motiverar medarbetarna inom vård och omsorg att göra utbildningen. Det finns ingen brist på kreativitet vilket bårdar gott!

Färsk bild precis efter signerat avtal! På bild ser ni projektgruppens representanter och Andreas från StageIT.

 

Arbetet kring att ta fram strukturen för innehållet har fortsatt under hösten där vi bland annat har genomfört en heldags workshop med representanter från alla samverkanskommuner och regionen. På plats fanns undersköterskor, utvecklingsledare, delprojektledare i Digga Halland och enhetschefer. Variationen på olika befattningar och personer utgjorde en dynamisk grupp där idéer växte, erfarenheter byttes och kunskap delades. Efter en mycket lyckad workshop är vi på god väg att ha strukturen färdig för oss!

 

Målet med dagen och workshopen var att komma överens om vad webbutbildningen skulle innehålla och vad projektets målgrupp behöver utbildas i genom en webbutbildning. Hela 7000 personer ska göra webbutbildningen under nästa år och inpå år 2020. Innan diskussionerna släpptes lösa i skyskrapans högsta våning ramade Maria Mangfors Hallberg in dagens kommande diskussioner och övningar genom att belysa projektets deltagare som ska göra utbildningen:

”Jag vill rama in våra kommande workshops-övningar genom att påminna er om vem som är kunden; dessa 7000 medarbetare som ska genomföra webbutbildningen. De är undersköterskor, kirurger eller biståndshandläggare och har olika nära till den direkta vård- eller omsorgen. De arbetar på en vårdcentral eller är ambulerande personal. Det jag vill poängtera är att vi ska ta fram en utbildning som är relevant för 7000 personer. Medarbetarna ger oss en stor spännvidd att beakta”.
– Maria Mangfors Hallberg

Mitt uppe i pusselläggande – Maria Mangfors Hallberg, Andréas Silfverberg och David Lönn.

Nu fortsätter arbetet kring den webbutbildning som vård- och omsorgspersonalen ska genomgå.