Etikettarkiv: #Digitaltplaneringssystem

Utbildningsinsatser för nytt planeringssystem firas med tårta

Tårta dukades upp för servering i hemvårdsförvaltningen i Halmstad efter genomförda utbildningsinsatser i ett nytt digitalt planeringssystem- Intraphone. Gruppen som fick dela på tårtan bestod av hemtjänstens samordnare och planerarna som under flera veckor i januari och februari utbildats i det nya systemet.

Tidigare har hemtjänsten i Halmstad haft ett annat planeringssystem som stöd för planering och insatsregistrering inom främst hemtjänsten. Nu var det dags att byta! I samband med införandet fick personalen en omfattande utbildning och handledning, både i grupp och individuellt, i systemet för att kunna hantera det i sitt arbete framöver.

– När man för in ett nytt system i verksamheten så är det viktigt att användarna får utbildning och praktiskt får prova på hur systemet fungerar. Ju mer kunskap de har kring ett system, ju mer kan de nyttja dess möjligheter och använda stödet, berättar delprojektledaren Birgitta Magyar.

Som en del i Digga Halland ser hemvårdsförvaltningen i Halmstad att medarbetarna behöver utbildning i redan befintliga verksamhetssystem för att öka och främja användandet av digitala verktyg/tjänster/hjälpmedel. Utbildningen i Intraphone är ett led i att möta medarbetarnas behov. Gruppen som utbildades är planerare och samordnare i hemvårdsförvaltningen.


På bild från vänster har vi Lillemor Nilsson, Malin Palmqvist och Emelie Davidsson.

Några av dagens tårtfirare var Lillemor som arbetar som utvecklingsledare samt Malin och Emelie som arbetar som samordnare i hemtjänsten. Efter utbildningen finns nu ca 1500-2000 aktiva användare i systemet och dagligen planeras ca 5000 besök i det digitala planeringssystemet Intraphone.