Etikettarkiv: #Digitaliseringscoach

”Hoppas att vi sår ett frö till förändring”

Kungsbacka kommun har utsett tio (10) digitaliseringscoacher inom vård- och omsorgsförvaltningen som tillsammans ska inspirera, utbilda och hjälpa andra kollegor att utveckla sin digitala kompetens. Det ska de göra genom att testa olika tekniska lösningar och ta hand om idéer om hur arbetssätt kan digitaliseras.

 

I filmen får vi ta del av delprojektledarens förklaring av den lokala kompetensutvecklingsinsats i Kungsbacka som ska göras. Hon berättar om bakgrunden och behovet till insatserna och lyfter förväntningarna på projektet och dess resultat. Här får vi också höra några av digitaliseringscoacherna berätta om hur de ser på sin roll och hur de hoppas på att göra skillnad som digitaliseringscocher. Pernilla Espling Ek (en av digitalsieringscoacherna) säger i filmen att:

”Jag hoppas vi sår ett frö till förändring. Förändring tar väldigt lång tid, men vi måste förenkla, förbättra och optimera”.

Filmen utspelar sig under ett utbildningstillfälle då Kungsbackas digitaliseringscoacher träffades i grupp för att diskutera digitaliseringen i stort och hur den påverkar vård-  och omsorgssektorn och deras arbetsuppgifter.

 

Kungsbackas digitaliseringscoacher

Det är glada skratt och mycket förväntan i luften i rummet av digitaliseringscoacher som idag samlats på Högskolan i Halmstad för att för andra dagen diskutera sitt uppdrag och rollen som digitaliseringscoach. Idag är de här för att få en dragning om projektet Digga Halland och även för att höra och diskutera vikten av jämställdhet, tillgänglighet och lika behandling i projektet.

Kungsbackas digitaliseringscoacher

Tolv digitaliseringscoacher från Vård- och omsorgsförvaltningen i Kungsbacka kommun har alla anmält sitt intresse att få vara just digitaliseringscoacher på sin arbetsplats. De har 10% av sin tjänst avsatt för detta uppdrag och är utsedda av sina chefer att bära just den här rollen i förvaltningen. Vad är det de ska göra? Det vet de inte riktigt än, men vad de vet är att de har uppdraget att guida andra kollegor i den digitaliseringsprocess som pågår.

Gruppen är enig om att man pratar om digitalisering överallt och idag ligger förvänta på att förstå mer om vad uppdraget  kommer innebära, och att diskutera hur de ska arbeta med verksamheterna  i den digitala utveckling som sker. De har också ett intresse av att utvecklas själva som individer och ser hur detta kommer vara kompetensutvecklande för dem i deras ordinarie yrkesroll.

När diskussionerna släpps lös i gruppen pratar coacherna om förutsättningar att möta behov och kunskap, men också hur man för in detta i verksamheten. Två av deltagarna som är på plats idag är Pontus Anderius och Pernilla Boraie.

– Det är andra gången idag som vi pratar om Digga Halland och vår roll i projektet. Tidigare har vi fått höra om och pratat om projektet på ett möte, men idag kommer vi nog att prata om det mer ingående, berättar Pontus Anderius.

Pontus Anderius

– Jag har förväntning på att vi få veta vad vår roll som digitaliseringscoach innebär och vad vi har för uppdrag, säger Pernilla Boraie.

Pernilla Boraie

Gruppen av digitaliseringscoacher har tidigare inte träffat varandra, då de kommer från spridda verksamheter i Kungsbacka kommun. Om det inte vore för projektet skulle de inte träffats och fått chansen att prata mellan varandra om förutsättningarna att arbeta med digitaliseringen på deras arbetsplatser. Diskussionerna är många och gruppen pratar mycket om förutsättningarna och vikten att verkligen anta förändringen med vad digitaliseringen medför och innebär.

Idag är startskottet får en process som kommer pågå i två år. Efter två år hoppas Pernilla och Pontus på att de kommer blicka tillbaka på sin tid som digitaliseringscoach så här:

– Jag hoppas kunna sitta här igen och berätta hur mycket projektet har gett och bidragit med. Jag vill kunna säga att jag har utvecklat min kompetens och även fått mina medarbetare att göra samma resa, säger Pontus Anderius.

– Jag hoppas på att vi har fått till mer samarbete och att vi har implementerat något digitalt verktyg på min egna och andra arbetsplatser med positivt resultat, avslutar Pernilla Boraie.

Vill du veta mer?
Se en film om digitaliseringscoacherna i Kungsbacka kommun