Nätverk för digitaliseringsambassadörer

Att digitaliseringsambassadörer var ett framgångsrecept har verkligen visat sig i projektet. En efter en har sett fördelarna med att inkludera medarbetarnas krafter och engagemang i digitaliseringsfrågorna och börjar nu ta efter satsningar på digitaliseringsambassadörer. Framgångsreceptet sprider sig i Halland. På initiativ av projektet samlades idag personer med digitaliseringsroller för ett första nätverksmöte. Syfte med mötet var att lägga grunden för ett fortsatt utbyte.

Nätverksträffen hölls digitalt med medarbetare från Varbergs kommun, Hylte kommun och Kungsbacka kommun.

I projektet Digga Halland har formen ”digitaliseringsambassadörer” vuxit fram, men kommunerna har kallat uppdragen och rollerna för olika saker. Skillnaden har inte bara utgjorts av olika titlar, utan uppdragen och vad som ligger i deras roller har också till viss del skiljt sig åt. Under projekttiden har ett visst utbyte mellan Kungsbackas digitaliseringscoacher och Laholms digitaliseringsombud ägt rum. Coacher och ombud har bland annat medverkat på Vitalis ihop och tillsammans fått utbildning i förändringsarbete. Även socialförvaltningen i Halmstads kommun, och deras IKT-pedagog har varit med i sammanhanget och utbytt erfarenheter.

Hylte och Varbergs kommun har under senare delen av projekttiden nu skapat liknande funktioner och roller i verksamheterna. Undersköterskor med specialistutbildning inom välfärdsteknik är några av de medarbetare som kommer axla dessa nya roller som kommer ha liknande uppdrag som digitaliseringscoacher/ombud har idag.

Positiva till ett nätverk

Under projekttiden har erfarenhetsutbyte framkommit som viktigt och värdefullt. Ambitionen med dagens möte var att få till ett nätverk som lever kvar efter Digga Halland projekttid. Flera deltagare menade att ett nätverk vore givande och något bra att satsa på för att fortsätta utveckla roller och funktioner inom digitaliseringsarbetet.

– Jag tror att det kan vara bra med ett nätverk för att kunna ställa frågor till varandra och komma framåt tillsammans om vi fastnar. Ett nätverk att kunna luta sig mot i vissa frågor, helt enkelt, sa Pernilla Espling-Ek, Kungbacka kommun.

– Vi kan lära mycket av varandra så ett nätverk vore bra! Även fast vi kommit olika långt i kommunerna så kan det vara just det som gör utbytet givande, kommenterade Josefin Kristensen, Hylte kommun.

– Ett nätverk för er som har en specialutbildning och/eller är ensam i era roll tror jag kan vara givande. På så vis har ni någon att diskutera saker med som också befinner sig i samma situation, sa Malin Lenestad, Varbergs kommun.

Bra start la grunden för fortsatt nätverk

På nätverksträffen diskuterades de olika rollerna och funktionerna mellan medarbetarna. Erfarenheter kring arbetssätt delades och några exempel från projekttiden lyftes fram . I slutet pratade gruppen om nätverkets fortsatta form, om nya kontaktytor och vad som kunde vara intressant att diskutera vid ett nästa möte. Laholm tog stafettpinnen och kommer samla ihop nätverket till ett nästa möte i vår.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *