månadsarkiv: december 2018

Digitala medicingivare utvärderades av PIO

I början av december samlade Falkenbergs delprojekt (PIO) olika professioner för att utvärdera digitala medicingivare. Det var första aktiviteten i projektet där vård- och omsorgspersonal fick ingå i en verksamhetspanel och testa den tekniska lösningen.

Mattias Törngren på bild ledde första verksamhetspanelen att utvärdera medicingivaren.

 

Syftet med verksamhetspanelen är att skapa delaktighet och dialog med verksamheterna kring välfärdstekniska lösningar. Som en del i Digga Halland ska medarbetare och brukare i Falkenberg testa välfärdsteknik för att vidare utvärdera och utveckla digitala arbetssätt. Detta var alltså första aktiviteten som genomfördes i delprojektet där en medicingivare testades.

Deltagarna i panelen arbetar inom kommunens hemsjukvård och i hemtjänsten. Efter dagen var panelen eniga om att en verksamhetspanel är ett bra sätt att utvärdera en teknisk lösning  på eftersom flera olika perspektiv lyfts. Man kom även fram till att samma arbetssätt ska användas framöver för att fortsätta utvärdera olika välfärdstekniska lösningar.

Om du vill läsa mer om aktiviteten och PIO klicka här.