Webbutbildningens startskott!

Hur ska webbutbildningen se ut och vad ska deltagarna utbildas i?
Det är stora frågor som fortfarande lever och tar sin form- men vi är på god väg!

Under oktober månad tecknade projektet avtal med det företaget som ska ta fram plattformen för webbutbildningen. Vi ser fram emot att få arbeta vidare med Andreas på StageIT för framtagandet av webbutbildningen. Redan vid första mötet kom vi in på relevansen och betydelsen av att ta fram en bra utbildning som inspirerar och motiverar medarbetarna inom vård och omsorg att göra utbildningen. Det finns ingen brist på kreativitet vilket bårdar gott!

Färsk bild precis efter signerat avtal! På bild ser ni projektgruppens representanter och Andreas från StageIT.

 

Arbetet kring att ta fram strukturen för innehållet har fortsatt under hösten där vi bland annat har genomfört en heldags workshop med representanter från alla samverkanskommuner och regionen. På plats fanns undersköterskor, utvecklingsledare, delprojektledare i Digga Halland och enhetschefer. Variationen på olika befattningar och personer utgjorde en dynamisk grupp där idéer växte, erfarenheter byttes och kunskap delades. Efter en mycket lyckad workshop är vi på god väg att ha strukturen färdig för oss!

 

Målet med dagen och workshopen var att komma överens om vad webbutbildningen skulle innehålla och vad projektets målgrupp behöver utbildas i genom en webbutbildning. Hela 7000 personer ska göra webbutbildningen under nästa år och inpå år 2020. Innan diskussionerna släpptes lösa i skyskrapans högsta våning ramade Maria Mangfors Hallberg in dagens kommande diskussioner och övningar genom att belysa projektets deltagare som ska göra utbildningen:

”Jag vill rama in våra kommande workshops-övningar genom att påminna er om vem som är kunden; dessa 7000 medarbetare som ska genomföra webbutbildningen. De är undersköterskor, kirurger eller biståndshandläggare och har olika nära till den direkta vård- eller omsorgen. De arbetar på en vårdcentral eller är ambulerande personal. Det jag vill poängtera är att vi ska ta fram en utbildning som är relevant för 7000 personer. Medarbetarna ger oss en stor spännvidd att beakta”.
– Maria Mangfors Hallberg

Mitt uppe i pusselläggande – Maria Mangfors Hallberg, Andréas Silfverberg och David Lönn.

Nu fortsätter arbetet kring den webbutbildning som vård- och omsorgspersonalen ska genomgå.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *