månadsarkiv: september 2016

So, what is aphasia? Two videos from TED-ed

So, what is aphasia? Well, the formal answer would be ”an acquired language impairment caused by brain injury such as stroke”, but does that makes things any clearer? 

TED-ed has made a few lessons on the topic, and they are worth watching! Start with these two: 

Aphasia, the disorder that makes you loose words 


Watch the lesson here: https://youtu.be/-GsVhbmecJA 

The treasure hunt


Watch the lesson (which by the way is told in rhymes) here: https://youtu.be/3qZmO1iKASg
In my project, I focus on the identity issues caused by the aphasia. This aspect is not really mentioned in these videos, but I guess that only makes my project even more important. 

Forskning pågår… om funktionshinder 

Då är vi igång! Den populärvetenskapliga konferensen ”Forskning pågår… om funktionshinder” drog just igång på Ekonomikum i Uppsala. I år handlar konferensen särskilt om FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och hur den blir praktik.   

Om en stund ska jag ingå i en stafett där en rad doktorander får tio minuter var för att berätta om sina avhandlingsprojekt. Det ska bli roligt, men det är en utmaning att prata en så kort stund! Teckentolkar är på plats, och det blir första gången som jag pratar med teckentolk. Roligt!

Professor Karin Sonnander hälsar oss välkomna och berättar om vikten av samarbete mellan forskning och praktik. Konferensen är ett exempel på en sådan arena. Arrangörer är Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet och Regionförbundet i Uppsala län.
Två anledningar att åka till Uppsala

I nästa vecka åker jag till Uppsala, av (minst) två anledningar.

På onsdagen ska jag medverka på en populärvetenskaplig konferens som heter ”Forskning pågår… om funktionshinder”. Den arrangeras av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet och Regionförbundet och vänder sig till praktiskt verksamma inom funktionshinderområdet, ledare och förtroendevalda i kommun och landsting, brukarorganisationer, forskare och andra berörda. Fokus ligger på FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och hur den efterlevs. Det går rykten om att salen som rymmer 240 personer är fullbokad.

Forskning pågår om funktionshinder

Sedan, på torsdagen och fredagen ska jag medverka vid en nätverksträff med Svenska nätverket för handikappforskare. Utöver själva nätverksmötet har arrangörerna ordnat ett seminarium för oss som är doktorander inom handikappområdet. Vi har fått ta del av varandras texter och under seminariet blir det diskussioner om dem. Det ska bli väldigt roligt, inte minst för att jag kommer få många värdefulla synpunkter på min första artikel. Vi är flera doktorander som åker tillsammans från Högskolan i Halmstad, så det blir också ett tillfälle för oss att umgås.

Dessutom gillar jag Uppsala och ser fram emot att hinna träffa några goda vänner som finns där. Det blir en rolig vecka!

 

Milstolpe: inskickad artikel #livetsomdoktorand

Capture

Min första artikel är inskickad!

Min avhandling är en så kallad sammanläggning, vilket betyder att den kommer bestå av fyra vetenskapliga artiklar som var och en ska publiceras i olika vetenskapliga tidskrifter. Och idag, så här två år efter att jag påbörjade mitt projekt, har jag skickat iväg den första till tidskriften. Underbart!

Nu dröjer det ett tag innan jag får respons från tidskriften. Det finns tre alternativ: de publicerar den som den är (högst osannolikt), de tycker att jag ska ändra några saker och publicerar den när jag har gjort det (sannolikt), de vägrar publicera den över huvud taget (förhoppnings väldigt osannolikt). Men nu har jag gjort vad jag kunde med den, och känner mig nöjd och stolt.

Nu ska jag gå ut i solen och fira med glass!