Jessica disputerar – hurra! 

Så är det då dags för den stora dagen då Jessica disputerar. Hon är först att bli klar med en doktorsavhandling i ämnet Hälsa och livstil, vilket också är mitt ämne. 

Avhandlingen handlar om vad som händer efter gymnasiesärskolan för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. En förvånande stor del (24%) finns inte i någon form av verksamhet alls (dvs inte i arbete, utbildningen eller daglig verksamhet). 

Stolt är jag! 

    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *