månadsarkiv: maj 2016

Artikel om afasi i Språktidningen

Min favorittidning, Språktidningen, har skrivit om afasiforskning! Nog för att artikeln är gammal (publicerades i januari 2014) men den är självfallet fortfarande relevant.  

 
Min kollega i Göteborg, Ingrid Behrns, berättar i artikeln: ”Att skriva är en väldigt komplicerad aktivitet, som ställer stora krav på kognitiva resurser. Du ska veta hur långt stycket ska vara, vem du skriver för. Du måste fundera över ordval,  meningsbyggnad, grammatik och stavning.”

Artikeln handlar också om medicinsk forskning som ger hopp inför framtiden för personer som drabbas av afasi efter stroke. Kan kroppens egna stamceller vara lösningen? Här kan du läsa artikeln: Afasi – ett slag för språket

Jessica disputerar – hurra! 

Så är det då dags för den stora dagen då Jessica disputerar. Hon är först att bli klar med en doktorsavhandling i ämnet Hälsa och livstil, vilket också är mitt ämne. 

Avhandlingen handlar om vad som händer efter gymnasiesärskolan för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. En förvånande stor del (24%) finns inte i någon form av verksamhet alls (dvs inte i arbete, utbildningen eller daglig verksamhet). 

Stolt är jag!