I min hand: Jessicas avhandling

Min kollega (och vän) Jessica har alldeles nyligen fått sin doktorsavhandling från tryckeriet. Det är stort! Inte bara för hennes själv, utan också för ämnet handikappvetenskap och för forskarutbildningen i Hälsa och livsstil. Jessica blir nämligen först om att disputera ”in house” på våra egna examinationsrättigheter på doktorsnivå.

Avhandlingen heter ”Sysselsättning och social rättvisa” och handlar om vad som händer efter att man har gått gymnasiesärskola. Får man jobb? Börjar man plugga? Finns man i daglig verksamhet? Ja, det är frågan, det… Jessica har byggt upp ett register med fakta om 12 269 personer som har gått i gymnasiesärskola och samkört det med fakta om tex anställningar och utbildningar.

Vill du veta mer? Kom på Jessicas disputation den 13 maj 2016 med start kl10.00, i sal R4129 på Högskolan i Halmstad.

Jag skrev också lite om Jessicas slutseminarium i vintras.

En tanke kring ”I min hand: Jessicas avhandling

  1. Pingback: Aphasia Online| Högskolan i Halmstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *